Ny NRAU NAC MGM 144 og NRAU NAC MGM 432 Contest

Published: Thursday, 24 June 2021

Ny NRAU NAC MGM 144 og NRAU NAC MGM 432

Read more: Ny NRAU NAC MGM 144 og NRAU NAC MGM 432 Contest

Regler NRAU NAC

Published: Saturday, 19 June 2021

 Regler NRAU NAC // Nordisk Aktivitets Contest 2021 (NAC).

Loggprogram i N1MM VHFNAC / DXLOG= NAC V/U/SHF

Read more: Regler NRAU NAC