NRAU NAC MGM Contest

Published: Saturday, 19 June 2021

NRAU NAC MGM 144 MHz Contest 1 onsdag hver måned

NRAU NAC MGM 432 MHz Contest 2 onsdag hver måned

Nordisk Aktivitets Contest 2021 (NAC).

Regler for måneds-testene på VHF/UHF/SHF/mikrobølge.


1. Deltakere  2. Seksjoner/klasser/dag  3. Tidspunkt  4. Kontakter  5. Modulasjons arter  6. Rapporter 
7. Poengberegning
  8. Logger  9. Bedømming  10. Vinnere  11. Diverse

1. Deltakere
Testen er åpen for alle radioamatører som opererer fra norsk territorium. Multi- operatør/gruppestasjoner kan delta, men bruk av flere sendere eller mottakere samtidig tillates ikke. Det tillates ikke at flere radioamatører bruker samme utstyr, unntatt for for seksjonen 2,3GHz & opp. Bruk av spesielle kallesignaler regnes som ny deltaker i års-sammendraget. Testene kan kjøres fra hvor som helst innen norsk territorium, men bare ett QTH tillates benyttet for hver enkelt test. Alt utstyr til stasjonen (sendere, mottakere og antenner) må være plassert innenfor en enkelt sirkel med diameter på maksimalt 500 meter.

2. Seksjoner/klasser/dager
Testens seks seksjoner avvikles på følgende dager:

50 MHz:

2. torsdag i måneden

70 MHz:

3. torsdag i måneden

144 MHz:

1. tirsdag i måneden (2 klasser - 144S og 144E)

144 MHz

MGM

 

1. onsdag i måneden 2 klasser

144S og 144E 

432 MHz

MGM

2. onsdag i måneden 2 klasser

432S og 432E

432 MHz:

2. tirsdag i måneden (2 klasser - 432S og 432E)

1296 MHz:

3. tirsdag i måneden

2,3 GHz & opp:

4. tirsdag i måneden

Testseksjonene 144 MHz og 432 MHz er inndelt i klasser. Klasse S, "Standard klasse" er for stasjoner som opererer med MAKSIMALT 100 Watt utgangeffekt målt på senderens/PA trinnets utgang. Klasse E, "Ekstra klasse" er for deltagere som benytter mer enn 100 Watt utgangseffekt.

3. Tidspunkt
Alle testene skal kjøres i tiden 1900-2300 norsk tid (dvs. 1800 - 2200 UTC ved vintertid, og 1700-2100 UTC ved sommertid).

4. Kontakter
Hver stasjon skal bare telle en gang i hver test. QSO over aktiv repeater, satellitt og EME er ikke gyldig.

5. Modulasjons arter
Operasjonen skal være i henhold til IARU Region 1 båndplan for de respektive bånd.

NRAU NAC MGM 144/432 MHZ er kun tillatt med FT8, FT4, ETC digitale mode.

 

6. Rapporter
Det skal utveksles RS(T) og LOKATOR (6 karakterer), f.eks. 589/JO59JX.
For kontakter på 50 MHz utenfor Region 1 kan lokator være 4 karakterer, og da skal “MM” legges til som 5. og 6. karakter.

6.1 Rapporter MGM

I  MGM Contest så trenger man ikke å kjøre i contest mode i WSJT X .

Følgende trenger å være med i sendt og mottatt 

 both calls

 report

 4-karakterer lokator (f.eks JP50,JO49,IO91)

7. Poengberegning
Poeng beregnes ut fra lokator sendt/mottatt i hver QSO. Senter for lokator-rutene benyttes for beregning av distanse. Beregning baseres på IARU-R1 VHF Handbook (versjon 9.00), Part 3, kap. 1.10, Scoring

 

50, 70, 144, 432, 1296 MHz:

1 poeng pr. km + 500 poeng for hver ny kontaktete storrute (f.eks J049, JO59).

2,3 GHz & opp:

1 poeng pr. km ganger GHz multiplier + 500 poeng for hver ny kjørte storrute (f.eks J049, J059).

GHz
multiplier:

2,3 GHz = 2
3,4 GHz = 3
5,7 GHz = 4
10 GHz = 5
24 GHz = 6
47 GHz = 7

NRAU NAC MGM

144 MHZ / 432 MHZ

1 poeng per QSO + Multiplier for hver kjørte storrute ( feks JO59)

8. Logger
Det skal benyttes et dataprogram (f.eks TACLog, Logger, VUSC for Win, TestLogg, N1MM e.l.). Ved opprettelse av en contest robot vil det benyttes EDI-format for logger. Dette formatet foretrekkes brukt for innsending av alle logger. Det aksepteres kun elektroniske logger.
Det skrives separate logger for hver av de fem seksjonene. Husk å angi klasse i tillegg til seksjon (Eks. 144S eller 144E). Logger skal senest innsendes 1 (en) uke etter at testen er avholdt. Logger 
sendes via e-post til NRRL's VHF testmanager.

8.2 UDC fil i N1MM Logger

N1MM LOGGER NRAU NAC MGM VHF

UDC FIL for denne her <<<LAST NED >>>>

8.2 Loggrobot

Ved bruk av contest robot leveres loggen via en nettsiden http://log.nrrlcontest.no 
Alle deltakere i testene oppfordres til å sende inn logger. eller til vhf(a)nrrlcontest.no

9. Bedømming
Ved åpenbare feil i kallesignal eller lokator, vil QSO'en bli forkastet. Ved mindre feil reduseres kontaktens poeng etter følgende oppsett: 1 feil 25%, 2 feil 50%, 3 feil eller flere 100%. Logger med stor gjentakelse av åpenbare feil kan helt eller delvis bli for
kastet.

Eventuelle klager må fremsettes senest en (1) måned etter publisering av resultatene. Klager stiles til testmanager og vedlegges dokumentasjon.

10. Vinnere
Seksjon/klassevinnere er de som oppnår flest poeng i løpet av året. De 9 (ni) beste testene er tellende i sammendraget for hver deltaker. De 3 (tre) beste i 50, 70, 1296 og 2,3GHz & opp får diplom. For 144 MHz og 432 MHz utdeles diplom til de tre beste i hver klasse.
Dersom det oppnås tilstrekkelig deltakelse i en seksjon (minimum 12 innsendte testlogger i løpet av et år) vil vinneren motta plakett. Plaketter utdeles kun en pr. seksjon, ikke pr. klasse.

11. Diverse
Disse regler gjelder fra januar 2021. I "Amatørradio" og nrrl.no vil du finne hvem som er testansvarlig til enhver tid, samt opplysninger om hvordan logger sendes inn.


Sist endret 2021-01-31
av LA1KKA

Hits: 655