NRAU NAC MGM Contest

Published: Saturday, 19 June 2021

NRAU NAC MGM 144 MHz Contest 1 onsdag hver måned

NRAU NAC MGM 432 MHz Contest 2 onsdag hver måned

Read more: NRAU NAC MGM Contest