NRAU VHF WEEKENDTEST

Published: Tuesday, 01 September 2020

NRAU NORDISKE VHF TEST 5-6 september

1400 UTC lørdag til 1400 UTC søndag

NRAU NORDISK WEEKENDTEST

Deltagere: Alle lisensierte radioamatører i Åland, Danmark, Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige.

I September testen kun 144 MHz (klasse c + d) og i Oktober testen 432 MHz & up (klasse e - j).

Klasser:
a) 50 MHz single operatør
b) 50 MHz multi operatør og klubbstasjoner

c) 144 MHz single operatør
d) 144 MHz multi operatør og klubbstasjoner

e) 432 MHz single operatør
f) 432 MHz multi operatør og klubbstasjoner

g) 1,3 GHz single operatør
h) 1,3 GHz multi operatør og klubbstasjoner

i) 2,3 GHz og opp single operatør
j) 2,3 GHz og opp multi operatør og klubbstasjoner

Single operatør: Stasjon operert av en eneste amatør uten assistanse under testen, med privateid utrustning og antenne.
Multi operatør: alle andre.

Kontakter:
Hver kontaktet stasjon teller kun en gang pr. bånd selv om den er /A, /P osv. Dubletter må ikke fjernes fra loggen, men skal noteres som en normal QSO med null (0) poeng. Hvis det kreves poeng for en duplikat QSO vil det bli trukket fra 10 ganger det antall poeng som kreves.

Region 1 båndplan skal overholdes. Det er ikke tillatt å bruke repeater, satellitt eller EME. Crossband QSO'er ikke tillatt.

Testmelding:
RS(T) + QSOnr., starter på 001 for første kontakt pr. bånd + lokator, f.eks 549 001 JO59FB.

Poeng:
50, 144, 432 og 1296 MHz: 1 poeng/km + 500 bonuspoeng pr. WWL.
Mikrobølge (2G3 & up): 1 poeng/km * bånd multiplier + 500 bonuspoeng pr. WWL, uansett band.

Bånd multipliers:
2,3 GHz * 2
3,4 GHz * 3
5,7 GHz * 4
10 GHz * 5
24 GHz * 6
47 GHz * 7
osv.

Diplomer:
Den beste i hver klasse får diplom.

Logger:
Husk separat logg for hvert bånd med angivelse av klasse og operatør (single eller multi).

Loggprogrammer:

N1MM, DXLOG, ETC

Region 1 Testlogger bør benyttes og skal minimum inneholde Dato, UTC, Call, RST sendt, RST mottatt og lokator, poeng og bonuspoeng i nevnte rekkefølge.

Managere:
Logger skall sendes senest 14 dager etter testen. Elektroniske logger skal være på REG1TEST format hvis ikke annet blir opplyst.

Mars testen : mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mai testen : mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Juli testen : mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sep.og okt. testen : mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hits: 328