NRRL TELEFONITEST i N1MM Logger+ Contestprogram

Published: Wednesday, 11 October 2017

Oppsett av NRRL TELEFONITEST i N1MM Logger+ Contestprogram

 

N1MM Logger+ Full Install finnes nå på: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/programfullinstall/

 

Siste versjon finnes på: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/programlatestupdate/

 

Nødvendige ekstra filer for å kjøre NRRL TELEFONITEST i N1MM logger+ kan hentes fra User Defined Contest (UDC)

1.  https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/nrrltele-udc-2/

 

2. https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/nrrltel-sec/

 

Telefonitesten består av de 2 filene NRRLTELE.UDC og NRRLTEL.SEC som må kopieres inn i dokumentmapper som N1MM Logger+ bruker.

 

 

Her forutsetter jeg  standard installasjon av N1MM Logger+ :

NRRLTELE.UDC skal inn i  C:\Users\{UserName}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests

NRRLTEL.SEC skal inn i C:\Users\{UserName}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles

 

Start N1MM Logger+.

Velg File/ Open Database og velg ønsket database eller  velg  File/New Database for å lage ny.

Velg File/New Log In Database og velg NRRLTELEFO

 

Da skal du få opp dette vinduet:


 

Fyll inn riktige opplysninger under Category:

Operator - Sett til SINGLE-OP eller MULTI-MULTI.

Band - ALL

Power - QRP, LOW eller HIGH

Mode - SSB

Overlay - N/A

 

I Sent Exchange feltet må du sette inn ditt bilregistreringsdistrikt, eks. 001 PN. (mellomrom mellom nr og distrikt)

I Operators feltet skal du også sette inn alle deltagerne i multioperatørklassen - Klasse C.

I Soapbox Setter du inn klasse, f.eks.: Klasse A. Om du opererer fra et annet sted / distrikt enn hjemmeadressen opplyser du det her. Eventuelt andre opplysninger.

 

Du kan når som helst endre på dette senere.

 

 

Husk å Importere gyldige distrikter ved å klikke på Import Section List! (Dette trenger du bare å gjøre første gang.)

Husk Importer gyldige distrikter ved å klikke på Import Section List!

Show Rules knappen skal ta deg direkte til testreglene på NRRLs sider.

Ved ny periode velger du File/Open Log in Database, eller klikker på NRRLTEL i File menyen. Husk å velge riktig contest (dato). Programmet håndterer perioder og multiplikatorer korrekt.

 

Innsending av Cabrillo logg:

 

Dersom du har gjort endringer i loggen underveis i testen, kan det være lurt å rescore testen, gå  til Tool/Rescore Current Contest.

 

Velg File/Generate Cabrillo File og følg informasjonen på skjermen. Du vil få anledning til å gjøre de nødvendige endringene.

Cabrillo fila blir lagret i C:\Users\{UserName}\Documents\N1MM Logger+\ExportFiles

Multioperatører må huske på å oppgi kallesignal til alle operatørene i OPERATORS linjen.

Husk å sende inn logg innen fristen, adressen finner du i reglene.

Ditt navn og adresse vil bli fylt inn hvis N1MM Logger+ er satt opp riktig.

 

Dersom cabrillo loggen mangler kolonnen med ditt distrikt, tyder det på at du har glemt å sette inn distrikt i Sent Exchange .

 

Gå da til File/Open Log in Database og velg riktig logg. Sett inn distrikt i Sent Exchange, eks 001 PN.

 

Gå så til Tool/Rescore Current Contest.

Nå skal cabrillo loggen ha fått med seg kolonnen for ditt distrikt.

 

Er det noe annet du vil rette på, f.eks. feil kategori, eller du mangler  Klassen i SOAPBOX er det enklest å rette dette i File/Open Log in Database. Kjør så ny cabrillo utskrift.

 

Logg summary kan skrives ut ved å gå til File/Export/Print Score Summary File...

 

Cabrillo og summary filene er rene tekstfiler. Bruk en ren teksteditor dersom du vil gjøre endringer

 

Ved oppstart av N1MM

 

Dersom du ved oppstart av N1MM Logger+  får følgende varsel, klikk OK slik at du får oppdatert til siste versjon.

 

 

Dersom du klikker Avbryt, vil du ikke få varsel om nye versjoner.

Vil du sjekke om du har siste versjon, gå til Tools/Check for New Program Version and Install . Du vil nå få varsel om det er ny versjon tilgjengelig.

 

Aktuelle linker:

For dere som lurer på hvordan N1MM logger+  fungerer, kan dere ta en titt på DOCUMENTS Getting Started .

Full dokumentasjon finner du her Document Home

Her finner du   N1MMPlus Latest Updates.

 

 

 


 

Endring av startdato

 

Dersom du ønsker å endre på startdato kan du gjøre det enten når du lager ny logg, eller så kan du gjøre det senere ved å klikke datofeltet for den aktuelle loggen. 

Velg:  File/New Log in Database og velg NRRLTELEFO

 

Her har N1MM antatt at starttidspunktet er førstkommende lørdag  kl 00.00 UTC!

 

Klikk i Start Date feltet og du får opp:

 

 

Klikk nedpil til høyre i datofeltet og du får opp en kalender

 

 

Velg ønsket dato

og rett starttidspunktet.

 

Nå skal dato og starttidspunkt være riktig.

 

 

Klikk OK.

Nå er rett dato og starttidspunkt på plass:

 

 

Klikk OK, og du er klar til å begynne testen.

 

Slik kan du gjøre deg klar på forhand.

Datoen du setter her er for at du lettere skal finne igjen riktig logg. Det har ingen betydning for selve loggføringen.

Når dagen for testen kommer klikker du på File og  den testen du nettopp har klargjort.

 

Eller du kan velge

File/Open Log in Database og velge testen med rett dato dersom du har flere.

 

Du har en kontroll på om det er rett logg ved å se på hvor mange kontakter som er oppført,

Her står 0 Contacts. (Altså en ny tom logg.)

Ved oppstart av 2. periode vil det stå antall kontakter du  kjørte i første periode

Ved oppstart av 3. periode vil det stå summen kontakter i første og andre periode

 

For periode 2 og 3 velger du den samme loggen.

N1MM holder rede på perioden slik at multiplikatorer blir "nullstilt" ved ny periode.

 

Du skal altså IKKE starte ny logg ved ny periode.

 

 

 

Håper at dette kan være til hjelp.

 

 

Lykke til

 

Oppdatert 19.10.2017, LA9TY                                                                                                                           ver.17.03.

PDF dokument

 

 

Hits: 3656