NRAU BALTIC oppsett i N1MM+

Published: Friday, 12 August 2016

N1MM plus støtter NRAU BALTIC

Men først må du installere N1MM + og siste oppdatering for å få dette til å fungere. 

 

N1MM + logger

Last ned fullversjon av N1MM plus  her og siste oppdatering her

Ny Database 

1. File > New Database> Lag ny database > LA1XXX.

2. Så lagrer du denne. 


Ny logg

3. File > New Log in Database > velg NRAUCW for CW og NRAUSSB for SSB

 


4. Velg Operator Category

1.Single OP

2.Multi-Unlimited operatør ( Du kan kjøre nettverk mellom 40m og 80m radio) 

5. SENT EXCHANGE

Skriv inn ditt eget fylke og forkortelse første gang! for eksempel

001 OS , eller 001 VF, 001 RL

OS- OSLO
VF- VIKEN
HO- VESTLAND
IN- INNLANDET
TE- VESFOLD OG TELEMARK
AG- AGDER
MO- MORE OG ROMSDAL
TR- TRONDELAG
RL- ROGALAND
NO- NORDLAND
FI- TROMS OG FINNMARK
JA- JAN MAYEN
BO- BJORN OYA SVALBARD
SV- SVALBARD

6. Operator

Ditt eget kallesignal
7. OK for å lagre

Loggvinduet

Loggen åpnes og du må dra vidnuer dit du ønsker å ha de. Du kan åpne vinduer fra Window ( Logg vindu CTRL + L)

Andre sjekke tips er :

Har du logget feil så bare klikker du med musa i loggvinduet der du skreiv feil!


 


8. Om du skal ha radio rigkontroll og CW via comport eller winkey fra PC må du sette opp dette via CONFIG > Configure Ports, Mode control,Audio, Other

 

 


 


9. EXPORT av Cabrillo

Åpne menyen med å klikke på FILE

Velg Generate Cabrillo og bare velg OK


 


 


 

 

 

 

 

Hits: 260