NRRL TELEFONITEST UDC fil i N1MM + Logger

Published: Monday, 10 October 2016

NRRL TELEFONITEST UDC fil i N1MM + Logger


Nødvendige ekstra filer for å kjøre NRRL TELEFONITEST i N1MM logger+ kan hentes fra User Defined Contest (UDC)

 

Last ned filene :

http://nrrlcontest.no/contest/udc/NRRLTEL.SEC

http://nrrlcontest.no/contest/udc/NRRLTELE.UDC

eller

1.  https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/nrrltele-udc-2/

2. https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/nrrltel-sec/

 

Den enkle versjonen er å:

1. Åpne filutforsker og finn "Mine Dokumenter" -> "N1MM + Logger", der ser du mappene 

2. Filen NRRLTEL.SEC må lastest ned og skal kopierast inn i filkatalogen "N1MM Logger+/SupportFiles".

3. Filen NRRLTELE.UDC må lastast og skal kopierast inn i filkatalogen "N1MM Logger+/UserDefinedContests".

4. File "New Database" > Lag en database med navn: LA1XXX.s3db med eget kallesignal.

4. Med ny database så lager du en ny N1MM Logger+ loggfil for contest NRRLTELE med Telefonitesten 2016, ved å velge "File" og deretter "New Log in Database: Logg.s3db".

 

 

I feltet "Log type" velger en "NRRLTELEFO" og fyller inn rett dato for "Start Date". I feltet i fanen "Contest" velger en den klassen en skal delta i. Det viktigeste er imidlertid at en klikker på knappen for "Import Section List", slik at en får lagt inn den rette bilregistreringskodne før contest-en starter. Alle de andre feltebe under "Contest" kan en endre etter contest-en.


Importere seksjoner i N1MM med SEC fil i N1MM + Logger link


NB! UAC i Windows

For å kunne se N1MM mappen din på noen pcer må du slå av UAC!

UAC (brukerkontokontroll) kan forhindre uautoriserte endringer på datamaskinen. UAC varsler deg når det skal gjennomføres endringer på datamaskinen som krever administratornivå-tillatelse. Disse endringene kan påvirke datamaskinens sikkerhet eller innstillinger for andre som bruker den. Vi anbefaler at UAC er påslått for å gjøre datamaskinen sikker. Men hvis du vil slå av UAC, gjør du følgende:

Slå UAC på eller av

1.       Åpne innstillinger for brukerkontroll ved å klikke Start-knappen og deretter klikke Kontrollpanel. I søkeboksen skriver du UAC. Klikk deretter Endre innstillinger for brukerkontroll.

2.       Gjør ett av følgende:

·         Hvis du vil slå av UAC, drar du bryteren til Aldri varsle. Klikk deretter OK. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse. Du må starte datamaskinen på nytt for å slå av UAC.

·         Hvis du vil slå på UAC, flytter du bryteren til ønsket varslingsnivå. Klikk deretter OK. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.

Hvis du vil ha mer informasjon om varslingsnivå, kan du gå til Hva er brukerkontokontrollinnstillinger?

Hits: 2781