N1MM + Logger nettverk oppsett

Published: Sunday, 23 October 2016

N1MM + Nettverk status vindu

Nettverk status vinduet er helt nytt i N1MM logger+. Alle funksjoner og behov er flyttet til dette vinduet. Hovedregelen er at det kommer beskjed i Info vinduet. Nettverket er forenklet og settes opp automatisk. Så lenge alle kjører samme versjon av N1MM logger og samme contest i Multi operatør klassen.

 

Du kan åpne dette vinduet med å gå på Windows og så velge Networked Computer Mode.

 

Her kan du se følgende informasjon

 

  • Computer = Dette er navnet gitt av Windows
  • IP Adresse = fra nettverkskortet
  • Pass = En frekvens som bruker for å kjøre Multiplayere ( De andre på nettverket som sender nye mult, for oppgitt denne frekvensen). Hver stasjon kan sette eller forandre denne frekvensen manuelt på fanen "Action". Alle stasjoner kan se denne frekvensen.
  • Run = status om hver stasjon kjører Run eller S&P
  • 10/100 = Hvilken QSO rate er siste 10 og 100 QSOene.
  • Op = Hvem er operatør
  • Freq = Hvilken frekvens som opereres på
  • Msg = Status eller Info som en stasjon har utført, f.eks. trykket en funksjonstast osv.
  • Send/Receive = Normalt vises "OK" bortsett hvis det er feil på nettverket.
  • MASTER = Tillatter valg av en stasjon som nettverksansvarlig. Velg en som kobles til DXcluster for spot og tidssynkronisering.

N1MM WIKI Multiple Computer http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Multiple+Computer+Contesting 

N1MM WIKI Network http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Network+Status+Window 

Hits: 2287