Flytte MULT/ QSO i N1MM med Multi op eller SO2R

Published: Tuesday, 12 October 2021

Når man kjører Multi op eller SO2R etc, så ønsker man ofte å flytte QSO/ MULT til andre bånd.

Flytte MULT/ QSO

Detter gjøres via å sende en TALK via nettverks vinduet i N1MM.

 1. Høyre muse Klikk på en COMPUTER i ditt nettverk f.eks 15m stasjonen

2. Klikk på "click on Pass Current/Last QSO"

NB! på CW så kan du legge til en makro i Entry window som sender QRG automatisk

f.eks F10 PASS QSO ( Du kan endre dette med å høyre muse klikk på Funksjonsknappen i ENTRY window)

(( Du kan også høyre muse klikke og trykk TRYKKE TALK til PETE-PC))  , Da vil N1MM huske at du vil sende til PETE-PC.

Da kan du trykke F10 hver gang du ønsker å flytte en stasjon.

F10 Pass QSO, {LOG},Thanks.wav,Pseqsy.wav, {LASTPASSEDFREQ} * på SSB

F1001 Pass QSO, {LOG},{LASTPASSEDFREQ} * på CW

Da vil mottaker få opp RØDT varsel om at PC new-skimmer har sendt en stasjon.

 

N1MM logger – flytte mults til andre bånd ? – en Viktig strategi!

Når man kjører contest som Single Operator 2 Radio , Multi-Single, Multi-TWO eller Multi-Multi, så er det viktig å vite at man kan flytte en QSO / land til andre bånd man trenger dette som ny multiplayer.

I N1MM så får man opp et varsel over hvilke bånd man ikke har kontakt KH6ZM på.

Her trenger man den på 160, 80, 40, 20, 15, 10 m – Men man ser også hvilken farge kallesignalet har !!

Rød = single multiplier

Grønn = double multiplier

Blå = not a multi, but can be worked

Grå = already worked on that band

 

 

 

 

 

 

  1. START NETTVERKET: Du må klikke på «CLICK HERE to TURN ON» i Nettverks vinduet!
  2. SET PASS FREQUENCY = ALT + Z

 

  1. ÅPNE TALK VINDUET: I N1MM åpner man TALK vinduet med CTRL + E for å sende meldinger til andre stasjoner.

 

  1. Flytte mult

 

  • Flytte mult ved hjelp av Nettverksvinduet; Man høyreklikke på TALK i Network Status vinduet mot den stasjonen man ØNSKER å flytte QSO en til, og velge pass previous QSO.

 

 

 

 

 

4.2 Flytte mult ved hjelp av Bandmap eller Entry vindu kommando

Kjører man bare bare to stasjoner i nettverk så velger man denne kommandoen i ENTRY eller BANDMAP.

{LASTPASSEDFREQ} = Til den stasjonen du sist sendte TALK melding til eller manuelt sendte PASSED PREVIOUS QSO TIL.

F7 Pass, {LOG} TU ! PSE QSY {LASTPASSEDFREQ} *

Eller via faste kommandoer

Kommando for direkte til båndet   ! PSE QSY  {PASSMSG 1800}  = QSO blir sendt til den stasjonen som er på 160m

Kommando for direkte til båndet   ! PSE QSY  {PASSMSG 7000}  = QSO blir sendt til den stasjonen som er på 40m

Kommando for direkte til PCen på nettverket  ! PSE QSY {PASSMSG NAME} LA5O-R2-PC   = QSO blir flyttet til 1875

Kommando for direkte til PCen på nettverket  ! PSE QSY {PASSMSG NAME} LENOVOPC11 = QSO blir flyttet til 7025

 

4.3 Makro for QSY på SSB

Skal man benytte SSB med dette, så må man ha en egen voicefil som heter pseqsy.wav , for eksempel F9 , så man trykker CTRL+SHIFT+F9 og tar om stemmen via mikrofonen som er tilkoblet PC.

Denne blir liggende i mappen i Mine Dokumenter under N1MM + Logger/Wav/

Kjører man Multi OP, så blir mappen N1MM + Logger/(DITT CALL)/Wav/Letterfiles/

Du må også ta opp alle tall som wav filer. F,eks. 0.wav, 1.wav, 2.wav osv. samt også  punct.wav eller dot.wav

Disse tallene og ev bokstaver må ligge i i mappen i Mine Dokumenter under N1MM + Logger/Wav/Letterfiles/

Så funksjon på SSB ENTRY WINDOW knapper er for eksempel.

F9 pseqsy.wav

F3 Thankyou.wav

F7 Pass, {LOG} {F3},pseqsy.wav,{LASTPASSEDFREQ}   = Denne logger QSO og ber stasjonen om å flytte seg til den frekvensen.

I stedet for pseqsy.wav kan man bruke {F9} som direkte kommando og F3 er thankyou.wav.

F7 Pass, {LOG} {F3},{F9}, {PASSMSG NAME} LENOVOPC11 = Denne logger QSO og ber stasjonen om å flytte seg til den frekvensen som denne  PCen ligger på. For eksempel 7025.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Bandmap koding.

Du høyre klikker i bandmap på kanppene øver under VFO…

Skriv inn Etikett på Button Label 

String to send = Kommando du vil bruke f eks PASSMSGN NAME direkte til PC , eller PASSEDLASTQRG

Trykker ok etter endring

 

 

 

6.1 Flytte  MULT

Her ser man at man har sendt HL2WA fra 40m til 160m.

   

 

 

 

 

 

 

6.1 Mottak av MULT

Da får man opp melding om at stasjon er mottatt via nettverket.

7.0 Nettverksvindu.

Her kan man velge hvilke PC eller stasjoner som er på de forksjellige båndene

  • LENOVOPC11 er på 40m CW
  • SRB_ASUS er på 80m SSB
  • LA5O-R1-PC er på 10m CW
  • LN2HQSERVER er på 15m CW
  • LA5O-R2-PC er på 1875 CW