Multi OP RUN + Inband eller SO2R // SO3R

Published: Monday, 11 October 2021

Oppsett av Multi OP med RUN + Inband eller SO2R // SO3R

1. Velg OPERATING

2. Velg 

2.1 SO1R ved Multi OP eller om du bruker 2-3 stk PC for hver stasjon

SO2R med 2-3 PC

RADIO 1 = SO1R på Venstre PC

RADIO 2 = SO1R på Høyre PC

2.2 F.eks MULTI TWO  en radio kjører RUN + Inband

RADIO 1 = Venstre PC kjører RUN 20m 14180

RADIO 2 = Høyre PC kjører KUN MULT 20m 14200-14350 KHZ

Oppsett av radio

 

3. Nettverk og PTT blokkering

1. Velg SOFTWARE INTERLOCK

 

2. Velg type PTT Blokkering for RUN/Inband

Bruk Same band from status list.

Du vil få opp dine PC i nettverk

RADIO Oppsett

SO2R  med 1 PC eller MULTI TWO  med 2 VFO med FLEX / DUAL VFO

Radio 1

RADIO 2

 

Med 2-3 stk PC og 2-3 radioer så velger man bare radio 1

 

MULTI TWO / MULTI SINGLE

[Ctrl][Tab] Toggle Run/S&P mode for focused radio (also changes CW/Digi memory sets).
[Shift][Ctrl][Tab] Toggle Run/S&P mode for not focused radio (also changes CW/Digi memory sets).

JAKTE MULT ?

Bandmap

 
[Ctrl][Enter] Insert spot into Band Map.
[Ctrl][Up arrow] Grab the first spot above in the active bandmap and load it in VFO A in active radio (SO1R, SO2R) or active VFO (SO2V).
[Ctrl][Shift][Up arrow] Grab the first spot, which is a multiplier, above in the active bandmap and load it in VFO A in active radio (SO1R, SO2R) or active VFO (SO2V).
[Ctrl][Alt][Up arrow] With option Operating|Bandmap|QSY Opposite radio instead of 2nd VFO checked: Grab the first valid
spot above the other radio's current frequency into the other radio's entry line. (Bandmap or list mode view).
Otherwise: QSY VFO B to the first spot above the current VFO B frequency. (Bandmap view only.)
[Ctrl][Down arrow] Grab the first spot below in the active bandmap and load it in VFO A in active radio (SO1R, SO2R) or active VFO (SO2V).
[Ctrl][Shift][Down arrow] Grab the first spot, which is a multiplier, below in the active bandmap and load it in VFO A in active radio (SO1R, SO2R) or active VFO (SO2V).
[Ctrl][Alt][Down arrow] With option Operating|Bandmap|QSY Opposite radio instead of 2nd VFO checked: Grab the first valid
spot below the other radio's current frequency into the other radio's entry line. (Bandmap or list mode view).
Otherwise: QSY VFO B to the first spot below the current VFO B frequency. (Bandmap view only.)
[Ctrl][Space] Grab the spot on or near the current frequency.

 Flytte MULT

Åpne Flytte stasjon / MULT vindu med ALT-D

Den tar siste callsign og du skriver inn QRG og klokkeslett.

Mottaker

Mottaker får opp beskjed og kan klikke på MULT / STASJONEN han vil kjøre

 

Hits: 392