NRRL MGM Weekend Contest 7-8 august

Published: Sunday, 04 July 2021

NRRL MGM Weekend contest 7-8 august 2021

Dato 7-8 august 

MGM Contest
Dato 7-8 Aug 21 Time 1400-1400 (UTC)
Bånd 10m, 4m, 6m , 2m
Modes Alle MGM modes
Rapport Rapport og 4 bokstaver (som. IO91) lokator
Scoring Ett poeng per kilometer ganget med antall lokatorer
Klasser  Single operatør Low power  - 
   Single Operator High Power
   Multi Operatør
General Rules
   
Spesielle regler for denne contesten:
MGM

Modes: Alle Godkjente MGM mode som FT4, FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK. CW og EME (moon bounce) er ikke tillatt.
Kontakter: Bare en tellende kontakt med en stasjon per bånd 
Rapport: Rapport bestående av en 4-bokstaver storrute som JO49, JP50 etc.
Poengberegning; På hvert bånd: Ett poeng per kilometer (QRB). Score er totalt kilometer kontaktet ganget med antall storruter kontaktet.                            Avstand; Avstand er beregnet til midten av en storrute. (som JO59MM til JP91MM). QSO poeng: en QSO mellom to stasjoner i samme storrute vil telle som 50 poeng. Poeng for hver bånd teller seperat. 

Logger: 

WSJT-X and MSHV ADIF files can be directly uploaded to the entry robot. 

Entries
Dommer LB3RE / LA1KKA
Loggfrist Innen 7 dager
Logg entry

Last opp loggen her https://log.nrrlcontest.no/ 

eller via epost til vhf(a)nrrlcontest.no

Loggfiler Cabrillo og EDI
 Loggprogram  
Email Alerts  
Hits: 23