vintertest 2022 26-27

Published: Wednesday, 02 February 2022

Minner om NRRL Vintertest 26-27 februar

 

 

 NRRL Vintertest ( Flyttet pga Hammeeting.no)

Formål med konkurransen:

Testens formål er å samle norske radioamatører til konkurranse, for derved å bedre operatørferdighet og fremme kameratskap mellom radioamatørene i Norge.

2. Deltagelse: Testen er åpen for alle radioamatører som oppholder seg på norsk territorium. Stasjoner defineres som LA-LB-LC-LJ-LM-LN, JW og JX.

 

Testmelding:

Det utveksles meldinger sammensatt av signalrapport og tresifret serienummer etterfulgt av 4 første bokstaver i lokator, lokator er betegnelsen for den storruten det opereres fra.

Serienummer skal alltid begynne på 001, og det skal være egne nummerserier for CW og SSB. Serienumrene fortsetter fortløpende ved skifte av bånd og/eller periode. F.eks. SSB: 59 001 JP50 eller CW: 599 001 JO59

Klasser:

  1. Klasser:  Det konkurreres i følgende klasser i både CW og SSB:

Klasse A:         Enkeltoperatør, SOAB LP, utgangseffekt opp til 100 W.

Klasse B:          Enkeltoperatør, SOAB QRP, utgangseffekt opp til 10W.

Klasse C1:         Multioperatør, Multi TWO, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse C2:         Multioperatør, Multi TWO - Distributed QTH , utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse D:         Enkeltoperatør, SOAB HP, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse E:          SWL.

Klasse F:          Enkeltoperatør Ekspert, SOE, SO2R, utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse P:          Enkeltoperatør, SOAB Portabel / SOTA /Camping

 

Frekvenser: 

80 m:   3510 - 3570 kHz (CW)

80 m:   3600 - 3650 kHz (SSB)

80 m:   3700 - 3770 kHz (SSB)

40 m:    7000 - 7060 kHz (CW)

40 m:    7050 - 7100 kHz (SSB)
40 m:    7130 - 7200 kHz (SSB)

REGLER:

https://nrrlcontest.no/index.php/nrrl-contests/nrrl-vintertest/nrrl-vintertest-regler/10-nrrl-vintertest-regler.html

 

LOGGROBOT:

https://log.nrrlcontest.no/submit/620c0e1f9a0eb778124a78e6 

 

Hits: 444