NRRL Telefonitest regler

Published: Saturday, 30 July 2016

Regler for NRRL Telefonitest (Nye regler 2021)

 

 

Regler for NRRL Telefonitest (Nye regler 2020)

 1. Formål.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi

trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske

radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL.

 

 1. Testperiode

Testen avholdes den tredje lørdag i november og påfølgende søndag. Kun SSB kan

benyttes.

Periode 1: Lørdag kl 13.00 - 15.00 UTC

Periode 2: Søndag kl 07.00 - 09.00 UTC

Periode 3: Søndag kl 13.00 - 15.00 UTC

 

 1. Klasser

 Det konkurreres i følgende klasser:

 Klasse A Enkeltoperatør, Lav effekt med utgangseffekt opp til 100 W.

 Klasse B Enkeltoperatør, QRP, med utgangseffekt opp til 5 W.

 Klasse C Multioperatør (Multi TWO)

 Klasse D Enkeltoperatør, Høy effekt, med utgangseffekt opp til 1000 W.

 Klasse E SWL

 Klasse F Enkeltoperatør, Ekspert, med utgangseffekt opp til 1000 W.

Klasse P Portabel ( ( Med bruk av portabelt/mobilt oppsett)

 3.1 Klasse A, B og D:

 • Enkeltoperatører må bare benytte en sender per bånd
 • Må ikke motta noen form for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.)

3.2 Klasse F  

"Enkeltoperatører ekspert" kan benytte en stasjon på både 160, 80 eller 40m samtidig, altså SO2R (Single operatør 2 Radio). 

 

Klasse A, B og D:

 • Enkeltoperatører må bare benytte en sender, og må ikke motta noen form for hjelp

under testen (båndavlytting, loggføring etc.)

Klasse C:

 • I klasse C kan det benyttes flere stasjoner, men det må ikke sendes ut flere signaler samtidig på et bånd.
 • Det er tillatt å føre løpende serienummer for 80 og 40 meter samtidig om man benytter en sender ( MULTI-SINGLE)
 • Det kan føres separat logg med egen nummerserie for hvert band, om man benytter en sender per bånd ( MULTI TWO / MULTI UNMLIMITED)
 • Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

Cabrillo log:

Cabrillolog kan esporteres som en logg for både 80 og 40m, eller at man fletter denne sammen for både 80 og 40m for loggsjekking.

 

 

 

Generelt:

 • Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.
 • Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til å utøve loggføring.

 4. Frekvenser

Følgende frekvensområder kan benyttes:

80 m:

3600 - 3650 kHz

3700 - 3770 kHz

40 m:

7060 - 7100 kHz

7130 - 7190 kHz

 

5.Testmelding

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001

etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.

Eksempel:  59 001 JC

 • Kun de bilregistreringsdistriktene som er oppført i testreglene gjelder som multiplikatorer.
 • Se egen liste for gjeldende bilregistreringsdistrikter. https://nrrlcontest.no/index.php/nrrl-contests/nrrl-telefonitest/bildistrikter.html
 • Oppstår det offisielle endringer til denne listen, f.eks. endringer i bilregistreringsdistriktene, så må disse sendes inn til testkomiteen for godkjenning i god tid før testen.

Vedlegg eventuelle dokumenter som bekrefter endringene.

 • Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

 6. QSO-poeng

Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.

QSO med stasjon i eget distrikt gir også 2 poeng.

Det gis 1 poeng for korrekt rapport.

Det gis 1 poeng for korrekt kallesignal.

 For QSO med stasjon som ikke sender logg gis det 1 poeng forutsatt at minst 5 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode.

 

 7.Multiplikator

Første godkjente QSO med hvert distrikt, unntatt eget, på hvert bånd i hver periode gir en multiplikator.

Se egen liste for gjeldende bilregistreringsdistrikter. https://nrrlcontest.no/index.php/nrrl-contests/nrrl-telefonitest/bildistrikter.html 

 

8. Sluttsum

Summen av QSO poeng ganget med summen av multiplikatorer gir sluttsum.

 

9.Logger

Loggen skal leveres i elektronisk format.

 

Det skal være en elektronisk logg fra loggeksport fra loggprogrammet. Cabrillo formatet går rett inn i loggsjekkingsprogrammet.

 

Loggen skal også inneholde info om:

Navn, Postadresse, Kallesignal, Klasse, Poengsum. Logg summary og gjerne en kort beskrivelse samt bilder av benyttet utstyr samt noen kommentarer til testen.

Dersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.

Deltagere i klasse C må også føres på kallesignal for alle operatørene.

 

Eksempel på cabrillo

START-OF-LOG: 2.0

ARRL-SECTION: DX

CALLSIGN: LA5G

CLUB: None

CONTEST: NRRL TELEFONITEST

CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH SSB

CLAIMED-SCORE: 77408

OPERATORS: LA6FJA LA6ETA

NAME: Gjøvik og Totengruppen av NRRL

ADDRESS: Breiskallkolonien 11

ADDRESS: Hunndalen,  2827

ADDRESS: Norway

CREATED-BY: N1MM Logger V13.10.2

SOABBOX: Klasse C

QSO:  3715 PH 2013-11-16 1302 LA5G          59  001  JC   LA8G          59  001  VD   0
QSO:  3720 PH 2013-11-16 1304 LA5G          59  002  JC   LA1OTX      59  002  DA   0
QSO:  7130 PH 2013-11-16 1305 LA5G          59  003  JC   LA6VQ        59  002  SN   1
QSO:  7130 PH 2013-11-16 1306 LA5G          59  004  JC   LA2AB         59  004  BL   1
QSO:  3725 PH 2013-11-16 1307 LA5G          59  005  JC   LA8MOA     59  003  JU   0
QSO:  7130 PH 2013-11-16 1308 LA5G          59  006  JC   LA3NEA      59  007  JR   1

END-OF-LOG:

 

 1. SWL

For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL'ens egen rapport og stasjonen som ble kjørt. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplikator for hvert nytt bilregistreringsdistrikt per bånd per periode.

11. Erklæring

Alle deltakere, gjelder også alle operatørene i klasse C, må føres opp.

Jeg erklærer at jeg i NRRL Telefonitest har overholdt testreglene og lisensbestemmelsene.

Maks. benyttet utgangseffekt har vært ......... watt.

Elektronisk logg regnes automatisk som signert ved innsending via E-post eller til loggrobot.

 

12. Adresse for logger 

Logger sendes elektronisk i cabrillo format

12.1 lastes opp på http://log.nrrlcontest.no  eller alternativt

12.2 Cabrillo logg til telefonitest(a)nrrlcontest.no 

 

13. Frist

E-poster datert senest 15 dager etter testens slutt.

 

14. Premiering

Høyest scorende deltaker i hver klasse tildeles plakett. Det utdeles diplom til de 5 beste i

klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene dersom rimelig score er oppnådd.

 

15. Diskvalifikasjon

Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f.eks. bruk av for høy effekt),

usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.

 

 

 

NYE regioner 

 

Følgende liste viser de gjeldende bilregistreringsdistriktene:

 

Viken

AA Halden

AR Fredrikstad

AJ Mysen

AX Moss

BL Asker og Bærum

BC Follo

CV Jessheim

CC Romerike

JU Ringerike

KB Hallingdal

KE Drammen

KT Kongsberg

 

 

Oslo

DA Oslo

 

Innlandet

FS Hamar

HB Elverum

HF Tynset

HJ Kongsvinger

HS Lillehammer

HZ Otta

JC Gjøvik

JR Fagernes

 

 

Vestfold og Telemark

KZ Horten

LH Tønsberg

LS Larvik

LY Sandefjord

ND Skien

NV Notodden

PA Rjukan

 

Agder

PC Arendal

PL Setesdal

PN Kristiansand

PX Mandal

RA Flekkefjord

 

Rogaland

RE Stavanger

RZ Egersund

SC Haugesund

 

Vestland 

SN Bergen

TF Voss

TL Stord

TS Odda

TV Førde

UA Nordfjordeid

UC Sogndal

 

Møre og Romsdal

UE Ålesund

UN Ørsta

UR Molde

UX Kristiansund

VB Sunndalsøra

 

Trøndelag

VD Trondheim

VT Støren

VX Orkanger

XA Brekstad

XD Steinkjær

XK Levanger

XN Stjørdal

XR Namsos

 

Nordland

XV Mosjøen

YA Mo i Rana

YE Bodø

YK Fauske

YN Narvik

YT Svolvær

YU Sortland

 

Troms og Finnmark

FK Storslett

YZ Harstad

ZE Tromsø

ZF Finnsnes

ZP Vadsø

ZS Kirkenes

ZT Alta

ZX Hammerfest

ZZ Lakselv

 

Svalbard/Jan Mayen

JW Svalbard/Bjørnøya

JX Jan Mayen

Hits: 7302