NRRL Telefonitest 2019 16-17 november

Published: Monday, 07 October 2019

 

Vinterens første NRRL HF Contest

Det er tid for 3 perioder med NRRL TELEFONITEST lørdag og søndag, 16-17 november 2019

 


Resultater for  2018 er ikke klare enda, fordi problemer med loggsjekk samt sykdom.

 Regler her https://tinyurl.com/yxsp8ukm 

ONLINE Scoring

Vi har fått tilgang til å legge ut onlinescoring i 2018, så håper flere vil prøve dette i 2019!

Det kan du gjøre her på denne siden https://contestonlinescore.com/settings/ 

Hvordan linke dette sammen med din N1MM logger ser du her  https://contestonlinescore.com/blog/documents/ 

 

REGLER

1. Formål.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi

trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske

radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL.

 

2. Testperiode

Testen avholdes den tredje lørdag i november og påfølgende søndag. Kun SSB kan

benyttes.

Periode 1: Lørdag kl 13.00 - 15.00 UTC

Periode 2: Søndag kl 07.00 - 09.00 UTC

Periode 3: Søndag kl 13.00 - 15.00 UTC

 

3. Klasser

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse A: Enkeltoperatør, utgangseffekt opp til 100 W.

Klasse B: Enkeltoperatør, utgangseffekt opp til 5 W.

Klasse C: Multioperatør

Klasse D: Enkeltoperatør, utgangseffekt over 100 W.

Klasse E: SWL.

Klasse A, B og D:

· Enkeltoperatører må bare benytte en sender, og må ikke motta noen form for hjelp

under testen (båndavlytting, loggføring etc.)

Klasse C:

· I klasse C kan det benyttes flere stasjoner, men det må ikke sendes ut flere signaler

samtidig på hvert bånd.

· Det er tillatt å føre løpende serienummer for 80 og 40 meter samtidig.

 Men det kan føres separat logg med egen nummerserie for hvert band.

Cabrillo filen kan flettes sammen for loggsjekking.

· Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

· Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

Generelt:

· Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

· Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til loggføring.

 

4. Frekvenser

Følgende frekvensområder kan benyttes:

80 m:

3600 - 3650 kHz

3700 - 3770 kHz

40 m:

7060 - 7100 kHz

7130 - 7190 kHz

 

5. Testmelding

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001

etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.

Eksempel:  59 001 JC

· Kun de bilregistreringsdistriktene som er oppført i testreglene gjelder som

multiplikatorer.

· Se egen liste for gjeldende bilregistreringsdistrikter.

· Oppstår det offisielle endringer til denne listen, f.eks. endringer i

bilregistreringsdistriktene, må disse sendes inn til testkomiteen for godkjenning i

god tid før testen. Vedlegg eventuelle dokumenter som bekrefter endringene.

· Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

 

Komplette regler her https://tinyurl.com/yxsp8ukm 

 

Hits: 1186