NRRL Månedstest 3 oktober

Published: Sunday, 07 March 2021

Regler på www.nrrlcontest.no/manedstest

 

1 Mål: Contest er en øvelse i QSO prosedyrer og meldingsutveksling med opphav i nødsambandstrening. Dette skal oppmuntre til aktivitet blant Norsk radioamatører fra Norske kommuner og fylker, samt å kontakte flest mulig stasjoner i Norge, Jan Mayen, Bjørn Øya og Svalbard.

 

2 Tidspunkt:
Konkurransen holdes hver måned, på søndager nærmest den 5(femte) i måneden. Annenhver måned veksler med hvilken modulasjons art som starter først. CW først i oddetallsmåneder og SSB i partallsmåneder.

2.1 Perioder

 

CW: januar, mars, mai, juli, september og november

SSB: februar, april, juni, august, oktober og desember.

 

 • Periode 1: 1300 – 1500 UTC
 • Periode 2: 1515 – 1715 UTC
 • Sekvens

SSB startende periode 1: 7 februar, 4 april, 6 juni, 8 august, 3 oktober og 5 desember

CW startende periode 1: 7 mars, 2 mai, 4 juli, 5 september og 7 november

3 Frekvenser:

 • CW: 1810-1840 kHz / CW: 1850-1900 kHz, 3525-3575 kHz, 7010-7060 kHz, 14050-14070 KHz
 • PILOT Frekvenser: 1830 - 3555 - 7040 -14055 
 • SSB: 1840-1900 kHz, 3600-3650, 3700-3770 kHz, 7060-7100 kHz & 7130-7200 kHz, 14110-14150 KHz & 14300-14350 KHz 
 • PILOT Frekvenser: 1875 - 3710 - 7190 -14320 
 • NB! 20m QSO som alternativ for 160m

 3.1 160m

NB! Effektbruk på 160m SSB: 1840-1900 kHz 1000 Watt, og NB!  NKOM Contest tillatelse for i bestemte contester, Utvidet segment CW/SBB: 1850-1900 kHz 1000 Watt 

4 Klasser:

 • Klasse A Single Operator Low power
 • Klasse B Single Operator Ekspert
 • Klasse D Single Operator High power
 • Klasse C Multi Operator (Multi-TWO)
 • Klasse M Single Operator Mobil
 • Klasse P Single Operator Portabel (SOTA etc)

 

 • Klasse B SOE - Single Operator Ekspert, kan benytte SO2R (Single Operatør 2 Radios) 
 • Klasse M stasjoner benytter /M
 • Klasse P stasjoner benytter /P

4.1 Loggføring

CW og SSB delene er helt separate contester og må ha hver sin egen logg. QSO numrene skal begynne med 001 i hver delkonkurranse på CW og SSB.

 • Single Operator Ekspert, SO2R (Single Operatør 2 Radios) er tillatt i klasse B.
 • Klasse M kan bytte QTH / Multiplier under testen for å aktivere nye kommuner.

 

5 Anrop:
“CQ MT” Testmelding: RS(T) + QSO nummer fra 001) + kommunenummer

 

Komplette regler finner du her https://nrrlcontest.no/mt-regler/ 

Logger til : 

10.5 Adresse for logger:
Logger i Cabrilloformat sendes til NRRL CONTEST Kommité senest 2359 UTC 7 dager etter MT.
Eksempel på loggfil emne: LA1XYZ_CW.log

Loggrobot her https://log.nrrlcontest.no/ 

e-post for SSB logger til : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-post for CW logger til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hits: 84