NRRL Månedstest

Published: Thursday, 21 January 2021

Regler for NRRL Månedstest

Regler 

Sponsored by Norwegian Radio Relay League (NRRL) (A Norwegian domestic Contest) , Norsk Radio Relæ Liga. www.nrrl.no / Regler på www.nrrlcontest.no/manedstest

1 Mål: Contest er en øvelse i QSO prosedyrer og meldingsutveksling med opphav i nødsambandstrening. Dette skal oppmuntre til aktivitet blant Norsk radioamatører fra Norske kommuner og fylker, samt å kontakte flest mulig stasjoner i Norge, Jan Mayen, Bjørn Øya og Svalbard.

 

2 Tidspunkt:
Konkurransen holdes hver måned, på søndager nærmest den 5(femte) i måneden. Annenhver måned veksler med hvilken modulasjons art som starter først. CW først i oddetallsmåneder og SSB i partallsmåneder.

2.1 Perioder

 

CW: januar, mars, mai, juli, september og november

SSB: februar, april, juni, august, oktober og desember.

 

 • Periode 1: 1300 – 1500 UTC
 • Periode 2: 1515 – 1715 UTC
 • Sekvens

SSB startende periode 1: 6 februar,  april,  juni,  august,  oktober og  desember + 26 desember juletesten

CW startende periode 1:  9 januar,  6 mars,  mai,  juli,  september og  november

 

3 Frekvenser:

 • CW: 1810-1840 kHz / CW: 1850-1900 kHz, 3525-3575 kHz, 7010-7060 kHz, 14050-14070 KHz
 • PILOT Frekvenser: 1830 - 3555 - 7040 -14055 
 • SSB: 1840-1900 kHz, 3600-3650, 3700-3770 kHz, 7060-7100 kHz & 7130-7200 kHz, 14110-14150 KHz & 14300-14350 KHz 
 • PILOT Frekvenser: 1875 - 3710 - 7140 -14320 

 3.1 160m

NB! Effektbruk på 160m SSB: 1840-1900 kHz 1000 Watt, og NB!  NKOM Contest tillatelse for i bestemte contester,  Utvidet segment CW/SBB: 1850-1900 kHz 1000 Watt 

4 Klasser:

 • Klasse A Single Operator Low power
 • Klasse B Single Operator Ekspert
 • Klasse D Single Operator High power
 • Klasse C Multi Operator (Multi-TWO)
 • Klasse M Single Operator Mobil
 • Klasse P Single Operator Portabel (SOTA etc)

 

 • Klasse B SOE - Single Operator Ekspert, kan benytte SO2R (Single Operatør 2 Radios) 
 • Klasse M stasjoner benytter /M
 • Klasse P stasjoner benytter /P

3.3.1 Multi OP 

3A  Multi op - fast QTH 

3B  Multi op - "Distributed QTH / Fordelt QTH innen fylket " - Ett kallesginal .

 • Det er lov med MULTI operatører innen eget fylke  med flere QTH!

 • Oppgi gruppestasjonen sitt QTH som kommune nummer i HOVED rapport !! 
 • Feks LA4O kjører fra forskjellige lokasjoner på 80 40 160 20m , men oppgir OSLO som sin kommune.

4.1 Loggføring

CW og SSB delene er helt separate contester og må ha hver sin egen logg. QSO numrene skal begynne med 001 i hver delkonkurranse på CW og SSB.

 • Single Operator Ekspert, SO2R (Single Operatør 2 Radios) er tillatt i klasse B.
 • Klasse M kan bytte QTH / Multiplier under testen for å aktivere nye kommuner.

4.2 Landsone:

Legg til et notat i loggen om hvilken sone du operer fra, om det er Nord-Norge eller Sør-Norge, for å delta i klubbmesterskapet.

4.3 Fylke:

Legg til et notat i loggen om hvilket fylke du deltar fra iht fylkeskonkurranse.

5 Anrop:
“CQ MT LA eller CQ MT” på CW

CQ månedstest / CQ LA TEST ev på SSB

5.1 Rapportering

Testmelding: RS(T) + QSO nummer fra 001) + kommunenummer (kommuner link) 4 bokstav/tallkombinasjon.

Eksempel 59 001 IN01 eller 599 001 VK01.

Rapport for stasjoner utenfor Norsk territorium er RST + QSO Nr + DX

6 Poeng:
Hver stasjon kan kontaktes en gang per bånd i hver konkurranse. Hver godkjente QSO med korrekt mottatte rapport gir 2 poeng. QSO med stasjoner som ikke har sendt inn logg gir 1 poeng, så fremst den finnes i minst 5 andre logger. Det trekkes 1 poeng for feil rapport eller 1 poeng for feil kallesignal.

7 Multiplier:
Hver kontaktet kommune nummer gir multiplier per bånd. Kommunenummer består av 4 bokstav/tallkombinasjon som to bokstaver og to tall, f.eks. OS-01, VK-01 osv.

Se Multiplier liste nedenfor eller kommuner link

8 Øvrig:
Det er tillatt med assistanse i form av DX-cluster, CW-Skimmer eller Reverse Beacon Network og lignende tekniker. Å “spotte” seg selv er ikke tillatt.

9 Poengsammendrag:
Total QSO-poeng multiplisert med totalt antall multipliers.

9.1 Best av 8:
Den som i åtte konkurranser igjennom året får mest poeng vinner MT. Poengene regnes igjennom snitt av hver konkurranse.


9.2 Klubbkonkurranse:

9.2.1 NRRL CUP BONUS

Den lokale NRRL gruppe vil få 1500 bonus poeng med minst 6 tester som multi operatør.

Individuelle operatører som deltar i minst 6 tester får 2000 poeng bonus i NRRL CUP.

9.2.2 Klubbkonkurranse

I tillegg er det klubbkonkurranse er mellom to soner. Disse sonene kalles Nord-Norge og Sør-Norge.

Definisjon av sonene er:

Nord-Norge: Trøndelag, Møre- og Romsdal, Nordland og Troms- og Finnmark, Svalbard, Jan Mayen og Bjørn Øya.

Sør-Norge: Innlandet, Vestland, Viken, Rogaland, Agder, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.

 

9.3 Fylkeskonkurranse:

Det blir rangering i hvilke fylker som aktiverer flest mulig kommuner per år.

9.4 Diplom og plaketter:
De tre første i «best av 8» samt de 3 første i «beste klubb i MT» i hver del CW og SSB, får NRRL plakett.

Diplom utstedes til begge konkurranser i CW og SSB, de 5 beste og de beste i sitt fylke. Under den forutsetning at det har deltatt flere i samme klasse og rimelige aktivitet. Det er ikke nok å delta i en eller to konkurranser med noen enkle QSO.

10 Logger:

10.1 Loggprogram

10.1.1 DXLOG

DXLOG fra versjon 2.5.6, contestnavnet er NRRL-MT.  i exchange fyll inn kommune f.eks IN40

Velg CW eller SSB for hver contest periode, så eksporter cabrillo logg for hver test.

10.1.2 N1MM logger 

Last ned følgende filer for SSB og CW.

UDC fil for SSB https://nrrlcontest.no/contest/manedstest/N1MM_UDC/NRRL_MT_PH.UDC

UDC fil for CW

https://nrrlcontest.no/contest/manedstest/N1MM_UDC/NRRL_MT_CW.UDC

UDC filer kopieres inn i mappen «/Mine Dokumenter/N1MM Logger +/UserDefinedContests»

 

Seksjonsfil for multipliers

https://nrrlcontest.no/contest/manedstest/N1MM_UDC/NRRLMANED.SEC

 

SEC fil kopieres inn i mappen «/Mine Dokumenter/N1MM Logger +/SupportFiles»

10.1.2.1 Rapport og multiplier import

Når man åpner ny logg, så klikk på knappen «IMPORT SECTION LIST».

På rapporting -> «EXCHANGE» så skriver man inn f.eks 001 IN40

10.1.3 SD logger by EI5DI

Velg NRRL Manedstest, lag en logg for CW og en for SSB.

10.2 Generelt:
Bruk UTC for å angi tiden.

RS(T) Rapport 59 eller 599.

10.3 Nødvendige opplysninger:

Bånd, Mode, Dato, tid i UTC, RST, Sent QSO nummer, Sent kommune nummer, Mottatt kallesignal, Mottatt RST, Mottatt QSO nummer og Mottatt Kommune nummer.

10.4 DATALOGGER:
Kun logger i formatet Cabrillo er godkjent!
Loggen merkes med kallesignal og dato i Epost meldings EMNE

 

10.5 Adresse for logger:
Logger i Cabrilloformat sendes til NRRL CONTEST Kommité senest 2359 UTC 7 dager etter MT.
Eksempel på loggfil emne: LA1XYZ_CW.log

Logger kan også lastes opp på https://log.nrrlcontest.no/ 

e-post for SSB logger til : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-post for CW logger til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.6 Frist:

Seinest 2359 UTC 7 dager etter Månedstest.

11 Multiplierliste

I loggprogrammen så skriver man bare VK01, VK02 osv.

Kommuner i Norge

Kommune

Fylke

Mult

Halden

Viken

VK-01

Moss

Viken

VK-02

Sarpsborg

Viken

VK-03

Fredrikstad

Viken

VK-04

Drammen

Viken

VK-05

Kongsberg

Viken

VK-06

Ringerike

Viken

VK-07

Hvaler

Viken

VK-08

Aremark

Viken

VK-09

Marker

Viken

VK-10

Indre Østfold

Viken

VK-11

Skiptvet

Viken

VK-12

Rakkestad

Viken

VK-13

Råde

Viken

VK-14

Våler (Viken)

Viken

VK-15

Vestby

Viken

VK-16

Nordre Follo

Viken

VK-17

Ås

Viken

VK-18

Frogn

Viken

VK-19

Nesodden

Viken

VK-20

Bærum

Viken

VK-21

Asker

Viken

VK-22

Aurskog-Høland

Viken

VK-23

Rælingen

Viken

VK-24

Enebakk

Viken

VK-25

Lørenskog

Viken

VK-26

Lillestrøm

Viken

VK-27

Nittedal

Viken

VK-28

Gjerdrum

Viken

VK-29

Ullensaker

Viken

VK-30

Nes

Viken

VK-31

Eidsvoll

Viken

VK-32

Nannestad

Viken

VK-33

Hurdal

Viken

VK-34

Hole

Viken

VK-35

Flå

Viken

VK-36

Nesbyen

Viken

VK-37

Gol

Viken

VK-38

Hemsedal

Viken

VK-39

Ål

Viken

VK-40

Hol

Viken

VK-41

Sigdal

Viken

VK-42

Krødsherad

Viken

VK-43

Modum

Viken

VK-44

Øvre Eiker

Viken

VK-45

Lier

Viken

VK-46

Flesberg

Viken

VK-47

Rollag

Viken

VK-48

Nore og Uvdal

Viken

VK-49

Jevnaker

Viken

VK-50

Lunner

Viken

VK-51

Oslo kommune

Oslo

OS-01

Kongsvinger

Innlandet

IN-01

Hamar

Innlandet

IN-02

Lillehammer

Innlandet

IN-03

Gjøvik

Innlandet

IN-04

Ringsaker

Innlandet

IN-05

Løten

Innlandet

IN-06

Stange

Innlandet

IN-07

Nord-Odal

Innlandet

IN-08

Sør-Odal

Innlandet

IN-09

Eidskog

Innlandet

IN-10

Grue

Innlandet

IN-11

Åsnes

Innlandet

IN-12

Våler (Innlandet)

Innlandet

IN-13

Elverum

Innlandet

IN-14

Trysil

Innlandet

IN-15

Åmot

Innlandet

IN-16

Stor-Elvdal

Innlandet

IN-17

Rendalen

Innlandet

IN-18

Engerdal

Innlandet

IN-19

Tolga

Innlandet

IN-20

Tynset

Innlandet

IN-21

Alvdal

Innlandet

IN-22

Folldal

Innlandet

IN-23

Os

Innlandet

IN-24

Dovre

Innlandet

IN-25

Lesja

Innlandet

IN-26

Skjåk

Innlandet

IN-27

Lom

Innlandet

IN-28

Vågå

Innlandet

IN-29

Nord-Fron

Innlandet

IN-30

Sel

Innlandet

IN-31

Sør-Fron

Innlandet

IN-32

Ringebu

Innlandet

IN-33

Øyer

Innlandet

IN-34

Gausdal

Innlandet

IN-35

Østre Toten

Innlandet

IN-36

Vestre Toten

Innlandet

IN-37

Gran

Innlandet

IN-38

Søndre Land

Innlandet

IN-39

Nordre Land

Innlandet

IN-40

Sør-Aurdal

Innlandet

IN-41

Etnedal

Innlandet

IN-42

Nord-Aurdal

Innlandet

IN-43

Vestre Slidre

Innlandet

IN-44

Øystre Slidre

Innlandet

IN-45

Vang

Innlandet

IN-46

Horten

Vestfold og Telemark

VT-01

Holmestrand

Vestfold og Telemark

VT-02

Tønsberg

Vestfold og Telemark

VT-03

Sandefjord

Vestfold og Telemark

VT-04

Larvik

Vestfold og Telemark

VT-05

Porsgrunn

Vestfold og Telemark

VT-06

Skien

Vestfold og Telemark

VT-07

Notodden

Vestfold og Telemark

VT-08

Færder

Vestfold og Telemark

VT-09

Siljan

Vestfold og Telemark

VT-10

Bamble

Vestfold og Telemark

VT-11

Kragerø

Vestfold og Telemark

VT-12

Drangedal

Vestfold og Telemark

VT-13

Nome

Vestfold og Telemark

VT-14

Midt-Telemark

Vestfold og Telemark

VT-15

Tinn

Vestfold og Telemark

VT-16

Hjartdal

Vestfold og Telemark

VT-17

Seljord

Vestfold og Telemark

VT-18

Kviteseid

Vestfold og Telemark

VT-19

Nissedal

Vestfold og Telemark

VT-20

Fyresdal

Vestfold og Telemark

VT-21

Tokke

Vestfold og Telemark

VT-22

Vinje

Vestfold og Telemark

VT-23

Risør

Agder

AG-01

Grimstad

Agder

AG-02

Arendal

Agder

AG-03

Kristiansand

Agder

AG-04

Lindesnes

Agder

AG-05

Farsund

Agder

AG-06

Flekkefjord

Agder

AG-07

Gjerstad

Agder

AG-08

Vegårshei

Agder

AG-09

Tvedestrand

Agder

AG-10

Froland

Agder

AG-11

Lillesand

Agder

AG-12

Birkenes

Agder

AG-13

Åmli

Agder

AG-14

Iveland

Agder

AG-15

Evje og Hornnes

Agder

AG-16

Bygland

Agder

AG-17

Valle

Agder

AG-18

Bykle

Agder

AG-19

Vennesla

Agder

AG-20

Åseral

Agder

AG-21

Lyngdal

Agder

AG-22

Hægebostad

Agder

AG-23

Kvinesdal

Agder

AG-24

Sirdal

Agder

AG-25

Eigersund

Rogaland

RL-01

Stavanger

Rogaland

RL-02

Haugesund

Rogaland

RL-03

Sandnes

Rogaland

RL-04

Sokndal

Rogaland

RL-05

Lund

Rogaland

RL-06

Bjerkreim

Rogaland

RL-07

Rogaland

RL-08

Klepp

Rogaland

RL-09

Time

Rogaland

RL-10

Gjesdal

Rogaland

RL-11

Sola

Rogaland

RL-12

Randaberg

Rogaland

RL-13

Strand

Rogaland

RL-14

Hjelmeland

Rogaland

RL-15

Suldal

Rogaland

RL-16

Sauda

Rogaland

RL-17

Kvitsøy

Rogaland

RL-18

Bokn

Rogaland

RL-19

Tysvær

Rogaland

RL-20

Karmøy

Rogaland

RL-21

Utsira

Rogaland

RL-22

Vindafjord

Rogaland

RL-23

Bergen

Vestland

VE-01

Kinn

Vestland

VE-02

Etne

Vestland

VE-03

Sveio

Vestland

VE-04

Bømlo

Vestland

VE-05

Stord

Vestland

VE-06

Fitjar

Vestland

VE-07

Tysnes

Vestland

VE-08

Kvinnherad

Vestland

VE-09

Ullensvang

Vestland

VE-10

Eidfjord

Vestland

VE-11

Ulvik

Vestland

VE-12

Voss

Vestland

VE-13

Kvam

Vestland

VE-14

Samnanger

Vestland

VE-15

Bjørnafjorden

Vestland

VE-16

Austevoll

Vestland

VE-17

Øygarden

Vestland

VE-18

Askøy

Vestland

VE-19

Vaksdal

Vestland

VE-20

Modalen

Vestland

VE-21

Osterøy

Vestland

VE-22

Alver

Vestland

VE-23

Austrheim

Vestland

VE-24

Fedje

Vestland

VE-25

Masfjorden

Vestland

VE-26

Gulen

Vestland

VE-27

Solund

Vestland

VE-28

Hyllestad

Vestland

VE-29

Høyanger

Vestland

VE-30

Vik

Vestland

VE-31

Sogndal

Vestland

VE-32

Aurland

Vestland

VE-33

Lærdal

Vestland

VE-34

Årdal

Vestland

VE-35

Luster

Vestland

VE-36

Askvoll

Vestland

VE-37

Fjaler

Vestland

VE-38

Sunnfjord

Vestland

VE-39

Bremanger

Vestland

VE-40

Stad

Vestland

VE-41

Gloppen

Vestland

VE-42

Stryn

Vestland

VE-43

Kristiansund

Møre og Romsdal

MO-01

Molde

Møre og Romsdal

MO-02

Ålesund

Møre og Romsdal

MO-03

Vanylven

Møre og Romsdal

MO-04

Sande (Møre og Romsdal)

Møre og Romsdal

MO-05

Herøy (Møre og Romsdal)

Møre og Romsdal

MO-06

Ulstein

Møre og Romsdal

MO-07

Hareid

Møre og Romsdal

MO-08

Ørsta

Møre og Romsdal

MO-09

Stranda

Møre og Romsdal

MO-10

Sykkylven

Møre og Romsdal

MO-11

Sula

Møre og Romsdal

MO-12

Giske

Møre og Romsdal

MO-13

Vestnes

Møre og Romsdal

MO-14

Rauma

Møre og Romsdal

MO-15

Aukra

Møre og Romsdal

MO-16

Averøy

Møre og Romsdal

MO-17

Gjemnes

Møre og Romsdal

MO-18

Tingvoll

Møre og Romsdal

MO-19

Sunndal

Møre og Romsdal

MO-20

Surnadal

Møre og Romsdal

MO-21

Smøla

Møre og Romsdal

MO-22

Aure

Møre og Romsdal

MO-23

Volda

Møre og Romsdal

MO-24

Fjord

Møre og Romsdal

MO-25

Hustadvika

Møre og Romsdal

MO-26

Trondheim

Trøndelag

TR-01

Steinkjer

Trøndelag

TR-02

Namsos

Trøndelag

TR-03

Frøya

Trøndelag

TR-04

Osen

Trøndelag

TR-05

Oppdal

Trøndelag

TR-06

Rennebu

Trøndelag

TR-07

Røros

Trøndelag

TR-08

Holtålen

Trøndelag

TR-09

Midtre Gauldal

Trøndelag

TR-10

Melhus

Trøndelag

TR-11

Skaun

Trøndelag

TR-12

Malvik

Trøndelag

TR-13

Selbu

Trøndelag

TR-14

Tydal

Trøndelag

TR-15

Meråker

Trøndelag

TR-16

Stjørdal

Trøndelag

TR-17

Frosta

Trøndelag

TR-18

Levanger

Trøndelag

TR-19

Verdal

Trøndelag

TR-20

Snåase – Snåsa

Trøndelag

TR-21

Lierne

Trøndelag

TR-22

Raarvihke – Røyrvik

Trøndelag

TR-23

Namsskogan

Trøndelag

TR-24

Grong

Trøndelag

TR-25

Høylandet

Trøndelag

TR-26

Overhalla

Trøndelag

TR-27

Flatanger

Trøndelag

TR-28

Leka

Trøndelag

TR-29

Inderøy

Trøndelag

TR-30

Indre Fosen

Trøndelag

TR-31

Heim

Trøndelag

TR-32

Hitra

Trøndelag

TR-33

Ørland

Trøndelag

TR-34

Åfjord

Trøndelag

TR-35

Orkland

Trøndelag

TR-36

Nærøysund

Trøndelag

TR-37

Rindal

Trøndelag

TR-38

Bodø

Nordland

NO-01

Narvik

Nordland

NO-02

Bindal

Nordland

NO-03

Sømna

Nordland

NO-04

Brønnøy

Nordland

NO-05

Vega

Nordland

NO-06

Vevelstad

Nordland

NO-07

Herøy (Nordland)

Nordland

NO-08

Alstahaug

Nordland

NO-09

Leirfjord

Nordland

NO-10

Vefsn

Nordland

NO-11

Grane

Nordland

NO-12

Hattfjelldal

Nordland

NO-13

Dønna

Nordland

NO-14

Nesna

Nordland

NO-15

Hemnes

Nordland

NO-16

Rana

Nordland

NO-17

Lurøy

Nordland

NO-18

Træna

Nordland

NO-19

Rødøy

Nordland

NO-20

Meløy

Nordland

NO-21

Gildeskål

Nordland

NO-22

Beiarn

Nordland

NO-23

Saltdal

Nordland

NO-24

Fauske – Fuossko

Nordland

NO-25

Sørfold

Nordland

NO-26

Steigen

Nordland

NO-27

Lødingen

Nordland

NO-28

Evenes

Nordland

NO-29

Røst

Nordland

NO-30

Værøy

Nordland

NO-31

Flakstad

Nordland

NO-32

Vestvågøy

Nordland

NO-33

Vågan

Nordland

NO-34

Hadsel

Nordland

NO-35

Bø (Nordland)

Nordland

NO-36

Øksnes

Nordland

NO-37

Sortland – Suortá

Nordland

NO-38

Andøy

Nordland

NO-39

Moskenes

Nordland

NO-40

Hamarøy

Nordland

NO-41

Tromsø

Troms og Finnmark

FI-01

Harstad

Troms og Finnmark

FI-02

Alta

Troms og Finnmark

FI-03

Vardø

Troms og Finnmark

FI-04

Vadsø

Troms og Finnmark

FI-05

Hammerfest

Troms og Finnmark

FI-06

Kvæfjord

Troms og Finnmark

FI-07

Tjeldsund

Troms og Finnmark

FI-08

Ibestad

Troms og Finnmark

FI-09

Gratangen

Troms og Finnmark

FI-10

Loabák – Lavangen

Troms og Finnmark

FI-11

Bardu

Troms og Finnmark

FI-12

Salangen

Troms og Finnmark

FI-13

Målselv

Troms og Finnmark

FI-14

Sørreisa

Troms og Finnmark

FI-15

Dyrøy

Troms og Finnmark

FI-16

Senja

Troms og Finnmark

FI-17

Balsfjord

Troms og Finnmark

FI-18

Karlsøy

Troms og Finnmark

FI-19

Lyngen

Troms og Finnmark

FI-20

Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono

Troms og Finnmark

FI-21

Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono

Troms og Finnmark

FI-22

Skjervøy

Troms og Finnmark

FI-23

Nordreisa

Troms og Finnmark

FI-24

Kvænangen

Troms og Finnmark

FI-25

Guovdageaidnu – Kautokeino

Troms og Finnmark

FI-26

Loppa

Troms og Finnmark

FI-27

Hasvik

Troms og Finnmark

FI-28

Måsøy

Troms og Finnmark

FI-29

Nordkapp

Troms og Finnmark

FI-30

Porsanger – Porsángu – Porsanki

Troms og Finnmark

FI-31

Kárásjohka – Karasjok

Troms og Finnmark

FI-32

Lebesby

Troms og Finnmark

FI-33

Gamvik

Troms og Finnmark

FI-34

Berlevåg

Troms og Finnmark

FI-35

Deatnu-Tana

Troms og Finnmark

FI-36

Unjárga-Nesseby

Troms og Finnmark

FI-37

Båtsfjord

Troms og Finnmark

FI-38

Sør-Varanger

Troms og Finnmark

FI-39

Jan Mayen

Jan Mayen

JA-01

Svalbard

Svalbard

SV-01

Bjørnøya Svalbard

Bjørnøya Svalbard

BO-01

 

 

 

Hits: 2745