NRRL Månedstest 6 juni

Published: Sunday, 07 March 2021

Regler på www.nrrlcontest.no/manedstest

 

1 Mål: Contest er en øvelse i QSO prosedyrer og meldingsutveksling med opphav i nødsambandstrening. Dette skal oppmuntre til aktivitet blant Norsk radioamatører fra Norske kommuner og fylker, samt å kontakte flest mulig stasjoner i Norge, Jan Mayen, Bjørn Øya og Svalbard.

 

2 Tidspunkt:
Konkurransen holdes hver måned, på søndager nærmest den 5(femte) i måneden. Annenhver måned veksler med hvilken modulasjons art som starter først. CW først i oddetallsmåneder og SSB i partallsmåneder.

2.1 Perioder

 

CW: januar, mars, mai, juli, september og november

SSB: februar, april, juni, august, oktober og desember.

 

SSB startende periode 1: 7 februar, 4 april, 6 juni, 8 august, 3 oktober og 5 desember

CW startende periode 1: 7 mars, 2 mai, 4 juli, 5 september og 7 november

3 Frekvenser:

 3.1 160m

NB! Effektbruk på 160m SSB: 1840-1850 kHz 1000 Watt, og NB!  NKOM Contest tillatelse for i bestemte contester, CW/SBB: 1850-1900 kHz 1000 Watt 

4 Klasser:

 

4.1 Loggføring

CW og SSB delene er helt separate contester og må ha hver sin egen logg. QSO numrene skal begynne med 001 i hver delkonkurranse på CW og SSB.

5 Anrop:
“CQ MT” Testmelding: RS(T) + QSO nummer fra 001) + kommunenummer

 

Komplette regler finner du her https://nrrlcontest.no/index.php/nrrl-contests/nrrl-m%C3%A5nedstest/regler/306-nrrl-m%C3%A5nedstest.html

 

Hits: 319