Oppsett Månedstest i N1MM logger

Published: Thursday, 28 January 2021

Oppsett for NRRL Månedstest

N1MM logger 

Last ned følgende filer for SSB og CW.

UDC fil for SSB https://nrrlcontest.no/contest/manedstest/N1MM_UDC/NRRL_MT_PH.UDC

UDC fil for CW  https://nrrlcontest.no/contest/manedstest/N1MM_UDC/NRRL_MT_CW.UDC

UDC filer kopieres inn i mappen «/Mine Dokumenter/N1MM Logger +/UserDefinedContests»

 Seksjonsfil for multipliers

https://nrrlcontest.no/contest/manedstest/N1MM_UDC/NRRLMANED.SEC

SEC fil kopieres inn i mappen «/Mine Dokumenter/N1MM Logger +/SupportFiles»

 

Oppsett av riktig MULT

SSB:

CW:

Hits: 1388