NRAU NAC 6m 10 mars

Published: Wednesday, 16 August 2017

NRAU NAC 6m / 50 MHZ 

 Regler for måneds-testene på 
VHF/UHF/SHF/mikrobølge.

1. Deltakere
Testen er åpen for alle radioamatører som opererer fra norsk territorium.

Multi- operatør/gruppestasjoner kan delta, men bruk av flere sendere eller mottakere samtidig tillates ikke. Det tillates ikke at flere radioamatører bruker samme utstyr, unntatt for for seksjonen 2,3GHz & opp. Bruk av spesielle kallesignaler regnes som ny deltaker i års-sammendraget. Testene kan kjøres fra hvor som helst innen norsk territorium, men bare ett QTH tillates benyttet for hver enkelt test. Alt utstyr til stasjonen (sendere, mottakere og antenner) må være plassert innenfor en enkelt sirkel med diameter på maksimalt 500 meter.

2. Seksjoner/klasser/dager
Testens seks seksjoner avvikles på følgende dager:

50 MHz: 2. torsdag i måneden
70 MHz: 3. torsdag i måneden
144 MHz: 1. tirsdag i måneden (2 klasser - 144S og 144E)
432 MHz: 2. tirsdag i måneden (2 klasser - 432S og 432E)
1296 MHz: 3. tirsdag i måneden
2,3 GHz & opp: 4. tirsdag i måneden

Testseksjonene 144 MHz og 432 MHz er inndelt i klasser.

Klasse S, "Standard klasse" er for stasjoner som opererer med MAKSIMALT 100 Watt utgangeffekt målt på senderens/PA trinnets utgang.
Klasse E, "Ekstra klasse" er for deltagere som benytter mer enn 100 Watt utgangseffekt.

3. Tidspunkt
Alle testene skal kjøres i tiden 1900-2300 norsk tid (dvs. 1800 - 2200 UTC ved vintertid, og 1700-2100 UTC ved sommertid).

4. Kontakter
Hver stasjon skal bare telle en gang i hver test. QSO over aktiv repeater, satellitt og EME er ikke gyldig.

5. Modulasjons arter
Operasjonen skal være i henhold til IARU Region 1 båndplan for de respektive bånd.

6. Rapporter
Det skal utveksles RS(T) og LOKATOR, f.eks. 589/JO59JX

7. Poengberegning

50, 70, 144, 432, 1296 MHz:

1 poeng pr. km + 500 poeng for hver ny kontaktete storrute (f.eks J049, JO59).

2,3 GHz & opp:

1 poeng pr. km ganger GHz multiplier + 500 poeng for hver ny kjørte storrute (f.eks J049, J059). Hver storrute teller bare en gang, selv om den kontaktes på flere bånd i testen.

GHz multiplier:

2,3 GHz = 2
3,4 GHz = 3
5,7 GHz = 4
10 GHz = 5
24 GHz = 6
47 GHz = 7

8. Logger
Det skal benyttes et dataprogram (f.eks TACLog, Logger, TestLogg, N1MM "VHFNAC Modul" e.l.) med oppsett tilsvarende IARU Region 1 VHF/UHF/Mikrobølge logg.

Det aksepteres kun elektroniske logger. Det skrives separate logger for hver av de fem seksjonene. Husk å angi klasse i tillegg til seksjon (Eks. 144S eller 144E). Logger skal senest innsendes 1 (en) uke etter at testen er avholdt. Logger sendes via e-post som tekst- eller EDI-fil til NRRL's VHF testmanager og betraktes som fremsendt når kvittering er mottatt. Alle deltakere i testene oppfordres til å sende inn logger.

9. Bedømming
Ved åpenbare feil i kallesignal eller lokator, vil QSO'en bli forkastet. Ved mindre feil reduseres kontaktens poeng etter følgende oppsett: 1 feil 25%, 2 feil 50%, 3 feil eller flere 100%. Logger med stor gjentakelse av åpenbare feil kan helt eller delvis bli forkastet.

Eventuelle klager må fremsettes senest en (1) måned etter publisering av resultatene. Klager stiles til testmanager og vedlegges dokumentasjon.

10. Vinnere
Seksjon/klassevinnere er de som oppnår flest poeng i løpet av året. De 9 (ni) beste testene er tellende i sammendraget for hver deltaker.

De 3 (tre) beste i 50, 70, 1296 og 2,3GHz & opp får diplom. For 144 MHz og 432 MHz utdeles diplom til de tre beste i hver klasse.
Dersom det oppnås tilstrekkelig deltakelse i en seksjon (minimum 12 innsendte testlogger i løpet av et år) vil vinneren motta plakett. Plaketter utdeles kun en pr. seksjon, ikke pr. klasse.

11. Diverse
Disse regler gjelder fra januar 2012. I "Amatørradio" og nrrl.no vil du finne hvem som er testansvarlig til enhver tid, samt opplysninger om adresser for hvor logger skal sendes.

logger til http://log.nrrlcontest.no 

Hits: 95