NRAU NAC 10m aktivitetstest

Published: Wednesday, 28 March 2018

NRAU NAC 10m aktivitetstest 1 torsdag hver måned

Det er tid for NRAU NAC 10m aktivitetstest

  • Torsdag / Thursday 3rd September 1700-2100 UTC
  • Torsdag / Thursday 1th October 1700-2100 UTC
  • Torsdag / Thursday 5th November 1800-2200 UTC (Wintertime)
  • Torsdag / Thursday 3rd December 1800-200 UTC (Wintertime)

 

Exchange RS(T) + gridlocator for example 59 + JP50HQ
Software:

  • N1MM logger with nrau10m module
  • DXLOG NRAU10

APR-SEP

1700 UTC CW
1800 UTC Phone
1900 UTC FM
2000 UTC Digimode

OCT-MAR

1800 UTC CW

1900 UTC SSB

2000 UTC FM

2100 UTC Digimode

 

NRAU Nordisk Aktivitet  Contest 10m Aktivitetstest 2021

Formål: Dette er en avslappet og uhøytidelig test hvor hensikten først og fremst er å skape aktivitet på 10m båndet.

Nordisk NRAU 10m hjemmesidewww.nrrlcontest.no/10m

 

Testperiode: Første torsdag hver måned.

 

CW:                  Kl. 19.00 – 20.00 NT

SSB:                Kl. 20.00 – 21.00 NT

FM:                  Kl. 21.00 – 22.00 NT

MGM/Digital:    Kl. 22.00 – 23.00 NT

Kategori og anbefalte frekvenser:

A = CW/Telegrafi          28,040 ± 30 kHz

B = SSB/Telefoni          28,500 ± 50 kHz

C = FM/Telefoni            29,150 ± 50 kHz *

D = MGM/Digital           28,050-190 KHz

 

(Alle Maskin-Genererte Modulasjonstyper, f eks RTTY, FT4, FT8, Amtor, Pactor, PSK31, JT65, FSK441, FT8)

NB! Man kan kontakte en stasjon en gang per modulasjonstype!

E = Summen av 2, 3 eller 4 klasser: A+B, A+C, A+B+C, A+B+C+D, osv.

 

Hver klasse er en test for seg, dvs at samme stasjon kan kjøres om igjen for hver time.

Kun enkeltoperatører kan delta, og det er ikke lov å bytte QTH under testen.

IARU bandplan skal følges.

Klasse 1: Single Op / Klasse 2: Multi-op

 

Testmelding: RS(T) + Lokator (JP53EI, JO59FJ etc.)

Poeng: Det gis 1 poeng per påbegynt kilometer, samt 500 bonuspoeng per ny lokator rute. Det er ingen multiplikatorer. Resultatlisten trykkes i "Amatørradio" og på NRAU.net.

Premiering: Under forutsetning av at det oppnås en rimelig høy poengsum, deles det ut plakett til vinneren og diplom til de 3 beste i hver klasse hvert år. De 9 beste testene for hver enkelt deltaker teller i årsresultatet.

 

*10m FM: For tiden er 10 m FM lagt til frekvenssegmentet 29200 - 29400 kHz med 10 kHz kanaler.

logger sendes til contest manager 10m(a)nrrlcontest.no

Hits: 311