NRAU-BALTIC Contest Regler

Published: Monday, 07 October 2019

NRAU-BALTIC Contest 

NRAU Baltic Contest er to korte contester på CW, SSB og Mixed.

Formål:

Denne contesten har som objekt å legge til rette for en konkurranse mellom Nordiske og Baltiske land.

(ES, JW, JX, LA, LY, OH, OHØ, OJØ, OX, OY, OZ, SM TF, og YL til å kontakte hverandre.)

Nasjonal konkurranse:

Det er også en nasjonal konkurranse mellom landene. (JW/Svalbard og JX/Jan Mayem teller for LA/Norge, og OX/Grøndland og OY/Færøyene teller for OZ/Danmark og OHØ/Åland og OJØ/ Merket fyr for OH/Finland i denne contesten.

 

 Multiplayere:

Hvert fylke / Lan / Provins / Region per bånd, per mode gir en (1) multiplier.

(Se reglene for multiplayer liste).

Så alle stasjoner i hvert fylke må være veldig aktive !! 

 

 Rapportering:

RS(T) + QSO nummer fra 001 + 2 bokstaver for fylke / Lan / Provins / Region

Bånd: 

En Contest for Nordiske og Baltiske radioamatører såkalt NRAU-BALTIC contest 2021- Denne finnes sted den 10 januar.

SSB: 0630-0830 UTC

CW: 0900-1100 UTC

 

Klasse:

Category 1 Single OP HP

Category 2 Single OP LP

Category 3 MULTI OP A / B

3A  Multi op - fast QTH 

3B  Multi op - "Distributed QTH / Fordelt QTH innen fylke"

Category 4 Mixed CW/SSB HP

Category 5 Mixed CW/SSB LP


Båndene: er 80 og 40m

CW 3510-3560 - 7010-7060 KHz

SSB: 3600-3650 , 3700,3775 og 7050-7100  & 7130-7200 KHz

 

Mode: CW/SSB

Rapporting: RS(T) + serie nummer + to bokstaver for region.

Multiplayere:

OS- OSLO
VF- VIKEN
HO- VESTLAND
IN- INNLANDET
TE- VESFOLD OG TELEMARK
AG- AGDER
MO- MORE OG ROMSDAL
TR- TRONDELAG
RL- ROGALAND
NO- NORDLAND
FI- TROMS OG FINNMARK
JA- JAN MAYEN
BO- BJORN OYA SVALBARD
SV- SVALBARD

 

 

 

REGLER  http://nraubaltic.eu 

Hits: 736