CQ WW RTTY DX CONTEST 2020

Published: Thursday, 24 September 2020

Den 26-27 september er det CQ WW RTTY DX CONTEST 2020

Regler her https://www.cqwwrtty.com/rules.htm på Norsk her https://www.cqwwrtty.com/rules/CQWWRTTY_Rules_2020%20Norwegian.pdf 

 

Rapportering : RST + CQ ZONE

II. BÅND: Kun fem bånd: 3,5 – 7 – 14 – 21 og 28 MHz.

Du oppfordres sterkt til å følge etablerte båndplaner. III.

KONKURRANSEMELDING: RST-rapport pluss CQ-sonenummer for stasjonens lokasjon (f.eks. 599 14). Stasjoner i kontinentale USA og Canada sender også QTH (f.eks. 599 05 MA). Se IV.C.

3. nedenfor. IV. POENGBEREGNING: A. Score: Sluttsummen er resultatet av totalt antall QSO-poeng multiplisert med summen av antall sone-, land- og QTH-multiplikatorer. Eksempel: 1000 QSO-poeng x (30 soner + 70 land + 35 W/VE QTH-er) = 1 000 x (30 + 70 + 35) = 135 000 poeng (sluttsum).

B. QSO-poeng: Stasjoner kan kontaktes én gang per bånd.

QSO-poeng er basert på lokasjonen til den stasjonen som er kjørt.

1. Kontakter mellom stasjoner på ulike kontinenter teller tre (3) poeng.

2. Kontakter mellom stasjoner på samme kontinent, men i ulike land, teller to (2) poeng.

3. Kontakter mellom stasjoner i samme land teller ett (1) poeng.

C. Multiplikator: Det er tre typer multiplikatorer.

1. Sone: En multiplikator på en (1) for hver ulik CQ-sone som kontaktes på hvert bånd. CQ Worked All Zones-reglene er standarden.

2. Land: En multiplikator på en (1) for hvert land som kontaktes på hvert bånd. Listen over DXCC-enheter, listen over multiplikatorer i Worked All Europe-konkurransen pluss IG9/IH9, og grensene mellom de ulike kontinentene er standardene som definerer landmultiplikatorene. Maritim mobil-stasjoner teller kun for sonemultiplikatorer.

3. W/VE QTH: En multiplikator på en (1) for hver delstat i kontinentale USA (48), The District of Columbia (DC) og hvert kanadisk kallesignalområde (14) som kontaktes på hvert bånd. Vær vennlig å bruke kun offisielle forkortelser fra U.S Postal Service for å 2

Oversatt av LA6VQ Frode Igland identifisere delstater (f.eks. Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of Columbia = DC). Merk: Alaska (KL7) og Hawaii (KH6) teller kun som landmultiplikatorer og ikke som delstatsmultiplikatorer. De kanadiske kallesignalområdene (totalt 14) er som følger: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2). V.

DELTAKERKATEGORIER:

A. Enkeltoperatør-kategorier:

Én person (operatøren) utfører alle operasjons- og loggefunksjoner. Det er ingen begrensinger på hvor lenge operatøren kjører eller antall båndskifter. Kun ett utsendt signal er tillatt til enhver tid. 1.

Enkeltoperatør [Single Operator]: Alle hjelpemidler til å finne QSO-er forbudt (se VIII.2).

a. Høy effekt (Alle bånd eller Enkeltbånd) [High Power (All Band or Single Band)]: Total utgangseffekt må ikke overstige 1500 watt.

b. Lav effekt (Alle bånd eller Enkeltbånd) [Low Power (All Band or Single Band)]: Total utgangseffekt må ikke overstige 100 watt.

c. QRP (Alle bånd eller Enkeltbånd) [QRP (All Band or Single Band)]: Total utgangseffekt må ikke overstige 5 watt.

2. Enkeltoperatør Assistert [Single Operator Assisted]: Deltakere i denne kategorien kan bruke hjelpemidler til å finne QSO-er (se VIII.2).

a. Høy effekt, Assistert (Alle bånd eller Enkeltbånd) [High Power Assisted (All Band or Single Band)]: Total utgangseffekt må ikke overstige 1500 watt.

b. Lav effekt, Assistert (Alle bånd eller Enkeltbånd) [Low Power Assisted (All Band or Single Band): Total utgangseffekt må ikke overstige 100 watt. c. QRP, Assistert (Alle bånd eller Enkeltbånd) [QRP Assisted (All Band or Single Band)]: Total utgangseffekt må ikke overstige 5 watt. B. Enkeltoperatør,

Tilleggskategorier [Single Operator Overlay Categories]: 

B. Enkeltoperatør, Tilleggskategorier [Single Operator Overlay Categories]: Enhver enkeltoperatør som oppfyller kravene kan OGSÅ delta i en av kategoriene som er vist nedenfor, ved å legge til den aktuelle Tilleggskategorien [CATEGORY-OVERLAY] i innledningen av Cabrillo-filen. Tilleggskategoriene vil bli satt opp med egne resultatlister, poengberegnet som Alle bånd og gruppert i Høy effekt og Lav effekt (som også inkluderer QRP).

1. Klassisk operatør (CLASSIC) [Classic Operator (CLASSIC)]: Deltakeren vil bruke kun én radio, ingen hjelpemidler for å finne QSO-er, og må operere i maksimalt 24 av de 48 timene – Perioder på minimum 60 minutter der ingen QSO er logget, regnes som ikkeoperasjonstid [off time]. Dersom loggen viser mer enn 24 timers operasjon, vil bare de første 24 timene bli talt med i poengsummen for Tilleggskategorien. Den ene radioen som kan brukes, må ikke være i stand til å motta mens den sender. Deltakere i klassen Enkeltoperatør Assistert [Single Operator Assisted] kan ikke delta i denne tilleggskategorien. 3 Oversatt av LA6VQ Frode Igland

2. Nybegynner (ROOKIE) [Rookie (ROOKIE)]: Operatøren fikk sin første radioamatørlisens mindre enn tre (3) år før datoen for konkurransen. Oppgi dato for den første lisensen i SOAPBOX-feltet. C. Multioperatør-kategorier (kun Alle bånd) [Multi-Operator Categories (all-band operation only)]: Ethvert antall operatører er tillatt. Hjelpemidler for å finne QSO-er er tillatt. Bare ett utsendt signal per bånd er tillatt til enhver tid. 1. Enkeltsender

(MULTI-ONE) [Single Transmitter (MULTI-ONE)]: Bare ett utsendt signal på ett bånd er tillatt til enhver tid (run-signal). Unntak: Ett – og kun ett – annet utsendt signal (multiplikatorsignal) kan benyttes, hvis – og bare hvis – det skjer på et annet bånd enn det run-sendte signalet og den stasjonen som kjøres er en ny multiplikator. Hver av de run- og multiplikator-sendte signalene kan gjøre maksimalt 8 båndskifter per klokketime (fra 00 til 59 minutter). Loggen må vise hvilket sendte signal (run eller multiplikator) som kjørte hver QSO. Det multiplikator-sendte signalet kan ikke kalle CQ (invitere til kontakter). a. Høy effekt [High Power]: Total utgangseffekt må ikke overstige 1500 watt på noe bånd på noe tidspunkt. b. Lav effekt [Low Power]: Total utgangseffekt må ikke overstige 100 watt på noe bånd på noe tidspunkt. 

2. To sendere(MULTI-TWO) [Two Transmitters (MULTI-TWO)]: Ikke på noe tidspunkt kan det benyttes mer enn to utsendte signaler på to forskjellige bånd. Loggen må vise hvilket utsendt signal som har kjørt hver QSO. Hver sender signal kan skifte bånd maksimalt 8 ganger i løpet av en klokketime (fra og med 00 minutter til og med 59 minutter). Total utgangseffekt må ikke overstige 1500 watt på noe bånd på noe tidspunkt.

3. Multi-sender (MULTI-UNLIMITED) [Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED)]: De fem konkurransebåndene kan aktiviseres samtidig. Bare én sender per bånd er tillatt til enhver tid. Total utgangseffekt må ikke overstige 1500 watt på noe tidspunkt.  

Recorder

CQ WW RTTY Contest Score Records for Norway

Category Call Year Score QSOs States Zones Countries

Multi-Operator
Multi-Single High LN8W 2005 2,690,778 1,980 129 108 317
Multi-Single Low LA3S 2014 505,425 686 45 68 232
Multi-Two LN5O 2011 3,433,248 2,331 183 111 330
Multi-Multi no entry            

Single Operator - High Power
High ALL LB8IB 2013 4,923,285 3,090 213 111 321
High 10M LA3WAA 2012 52,500 255 28 23 49
High 15M LA9TJA 2013 206,992 617 51 22 63
High 20M LN9Z (LB1G) 2010 479,354 1,066 55 31 92
High 40M LA2IJ 2012 55,142 339 15 11 53
High 80M LA2IJ 2004 13,680 151 1 8 36

Single Operator - Low Power
Low ALL LA7HJA 2012 2,641,962 2,046 156 107 299
Low 10M no entry            
Low 15M LA5QIA 2012 221,352 689 43 26 69
Low 20M LB2TG 2015 171,236 489 39 27 82
Low 40M LA2IJ 2010 55,920 335 6 15 59
Low 80M LA8OKA 2014 5,256 81 1 7 28

Single Operator - QRP
QRP ALL LA8OKA 2019 13,845 109 2 14 55
QRP 10M no entry            
QRP 15M no entry            
QRP 20M no entry            
QRP 40M no entry            
QRP 80M no entry            

Single Operator Assisted - High
High ALL LN5O (LA6FJA) 2013 3,620,180 2,434 180 110 330
High 10M LJ6KC (LB6KC) 2014 3,456 42 2 9 25
High 15M no entry            
High 20M LB6KC 2017 42,800 252 18 15 47
High 40M LA7JO 2013 170,973 695 28 20 73
High 80M no entry            

Single Operator Assisted - Low
Low ALL LA5LJA 2012 1,102,418 1,113 90 87 256
Low 10M LA7IJA 2012 2,414 29 8 12 14
Low 15M no entry            
Low 20M LC9S (LA9GSA) 2019 12 2 0 1 2
Low 40M LN7TTT (LA5LJA) 2016 140,120 596 16 23 74
Low 80M LN7TTT (LA5LJA) 2018 9,675 123 0 5 38

Single Operator Assisted - QRP
QRP ALL no entry            
QRP 10M LA1DSA 2014 3,108 35 1 12 24
QRP 15M no entry            
QRP 20M no entry            
QRP 40M no entry            
QRP 80M no entry            

Single Operator - CLASSIC Overlay
High Power LI8G (LA7VRA) 2014 227,829 811 34 26 73
Low Power LN7TTT (LA5LJA) 2017 421,344 794 26 51 175

Single Operator - ROOKIE Overlay
High Power LB1AH 2017 41,883 313 7 12 50
Low Power LA8FTA 2015 43,763 203 13 28 66

Please report any errors to the This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Hits: 386