CQ WW RTTY

Published: Wednesday, 14 March 2018

CQ WW RTTY Contest

Formålet med konkurrasen

1. Formål: Å ha flest mulig kontakter med radioamatører i så mange som mulig CQ Zoner, land og W/VE QTH som mulig.

2. Båndene 80, 40, 20, 15 og 10m

3. Rapportering RST og CQ Zone i fra Norge f.eks. 599 14

4. Poengberegning

a) Total poengsum er summen av QSO poeng x zoner, land og QTH multiplayere . f.eks 1000 QSO x (30 zoner + 35 land og 35 W/VE QTH) ) 100,000 endelig poengsum.

b) QSO Poeng:

En stasjon kan kontaktes en gang for hvert bånd. QSO poeng er basert på hvor en stasjon er kontaktet.

1. Kontakter mellom forskjellig kontinent teller tre (3) poeng.

2. Kontakter mellom stasjoner på sammme kontinent, men i forskjellig land teller to (2) poeng.

3. Kontakter mellom stasjoner i samme land teller ett (1) poeng.

Hits: 1752