Logbook of the World

Published: Sunday, 30 October 2016

Logbook of the World er en gratis database som samler alle QSOer i verden med elektronisk QSL verfikasjon begge veier av QSOen.

Read more: Logbook of the World