Logbook of the World

Published: Sunday, 30 October 2016

Logbook of the World er en gratis database som samler alle QSOer i verden med elektronisk QSL verfikasjon begge veier av QSOen.

Read more: Logbook of the World

Clublog

Published: Sunday, 04 March 2018

Clublog "online" loggverktøy

Read more: Clublog

Telnet DX Cluster

Published: Monday, 08 October 2018

Telnet Cluster kan brukes direkte i loggprogrammene  N1MM, Writelog, DXlog osv.

Read more: Telnet DX Cluster

Log4OM logger

Published: Thursday, 25 April 2019

Log4OM er et dx og contest loggprogram laget av HRD HamRadioDeluxe grunnlegger

Read more: Log4OM logger