Precontest chart

Published: Thursday, 11 August 2016

Å lage precontest chart ved hjelp av W6EL prop eller VOAcap kan gjøre så du ikke går glipp av noen åpninger der du kan få noen viktige multiplayere osv.

To made a precontest chart with help of W6EL prop or VOAcap can make you to not loose some nice openings to catch some important multiplayers.

 

For SAC SSB kan dette være en bra plan å følge

 

Hits: 1489