Precontest chart

Published: Thursday, 11 August 2016

Å lage precontest chart ved hjelp av W6EL prop eller VOAcap kan gjøre så du ikke går glipp av noen åpninger der du kan få noen viktige multiplayere osv.

To made a precontest chart with help of W6EL prop or VOAcap can make you to not loose some nice openings to catch some important multiplayers.

Read more: Precontest chart