Precontest

Published: Thursday, 11 August 2016

Precontest betyr før contesten starter, her kan man gjør viktige ting som å planlegge hvordan hele konkurransen skal gå med tanke strategi og tilgjenglige antenner, radio og så videre.

Precontest means before the contest starts, you can do important things as plan how the contest will go with thougths about strategy and available antennas, radioes and further on

Hits: 1393