Precontest

Published: Thursday, 11 August 2016

Precontest betyr før contesten starter, her kan man gjør viktige ting som å planlegge hvordan hele konkurransen skal gå med tanke strategi og tilgjenglige antenner, radio og så videre.

Precontest means before the contest starts, you can do important things as plan how the contest will go with thougths about strategy and available antennas, radioes and further on

Precontest chart

Published: Thursday, 11 August 2016

Å lage precontest chart ved hjelp av W6EL prop eller VOAcap kan gjøre så du ikke går glipp av noen åpninger der du kan få noen viktige multiplayere osv.

To made a precontest chart with help of W6EL prop or VOAcap can make you to not loose some nice openings to catch some important multiplayers.

Read more: Precontest chart

Contest strategi før- og under contesten!

Published: Thursday, 11 August 2016

Contest strategi før- og under contesten!

Å konkurrere fra Norge er ikke lett, men man kan gjøre noen grep.

Read more: Contest strategi før- og under contesten!

Single Operatør

Published: Thursday, 01 November 2018

Single Operatør

Read more: Single Operatør

Multi single

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi-single // Multi One

Read more: Multi single

Multi 2 / Multi two

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi 2 / Multi two

Read more: Multi 2 / Multi two

Multi Unlimited / Multi-Multi

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi-multi // Multi Unlimited

Read more: Multi Unlimited / Multi-Multi

Single Operatør Assisted

Published: Thursday, 01 November 2018

Single Operatør

Read more: Single Operatør Assisted

Assisted

Published: Thursday, 11 August 2016

Assisted betyr at du opererer med hjelpemidler som for eksempel: hjelp til logging hvis du er blind, hjelpemidler som dxcluster, reversebeacon, mottar støtte fra andre om propagasjon via 2m QSO om åpninger etc.

Assisted means that you operating with aid as for example: help to log if you are blind, other support is dxcluster, reversebeacon, getting support from other person about propagation via 2m QSO about openings etc. 

Non-Assisted

Published: Sunday, 30 October 2016

non Assisted means- NO use of any QSO finding assistance

Read more: Non-Assisted