Hvordan lære CW kjapt ?

Published: Sunday, 08 April 2018

Hvordan lære CW kjapt ?

LB3RE Stein-Roar Brobakken

Jeg har kjørt CW kurs i mange år og hatt elever som har bestått eksamen i løpet av 3-4 uker. Noen via radio eller skype. Eller på kurskvelder.

 

Litt om Morse.

Morse hastighet beregnes enten i tegn per minutt (CPM) eller Ord per minutt (WPM).

1 WPM (word per minutt) = 5 CPM (tegn per minutt).

Morsekravet til lisens var før:

• LA 12 WPM = 60 CPM / tegn per minutt

• LB 8 WPM = 40 CPM / tegn per minutt

Hvordan komme i gang?

Det kan lønne seg å lage konto på www.lcwo.net

Her kan du følge fremgang etc. og legge opp et eget opplegg.

Det finnes flere opplysninger her på NRRL contest hjemmesiden.

http://nrrlcontest.no/index.php/contest-tools/how-to-learn-morse-code-cw.html

Primære gode rutiner er:

1. Lær rytmen av en og en bokstavgruppe på 5 bokstaver, samt ikke vær opptatt av hva sammenhengen er. Kun ordlyden er viktig ! Prikker leses som di og streker som da.

I slutten av tegnet brukes -tt, for eksempel ditt. D -.. = dadiditt.

A er .- , leses som dida

B er -…, leses som dadididitt.

2. Øv in rask rytme og tegnhastighet over 12-20 WPM

3. Stort mellomrom så effektiv tegnhastighet allikevel kan læres, for eksempel 8-10 WPM.

 

Flere artikler og CW kurs her

Hits: 1143