During contest

Published: Thursday, 11 August 2016

During contest betyr mens du konkurrerer så må du følge reglene til contesten ut ifra hvilken klasse du opererer i, enten enkel operatør eller multi operatør.

During contest means while you are middle of the competition and you have to follow the rules and guidelines of the category you are operating into, either single or multi operator.

Subcategories