Multi 2 / Multi two

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi 2 / Multi two

 Multi 2 betyr at man har to RUN stasjoner betjent av to operatører eller flere.

  • Begge RUN stasjonene kan kjøre hvert sitt bånd under hele contesten, mot at de identifiseres med stasjons ID i loggen som regel 0 og 1 for hver av de.
  • Hver RUN stasjon kan i noen contester bytte bånd 6-8 ganger per time. f.eks fra 40 til 20 tilbake 40 er 2 bånd bytter.
  • Noen Multi-2 stasjoner har en multi-player stasjon, som tar å plukker viktige mults i kjappe sekvenser, akkurat som Multi-single gjør dette.
  • Noen loggprogrammer tvinges til å ha blokkering for Mult stasjonen eller ha kommando for å flytte RUN til mult for å kjøre Multiplayer på andre bånd eller flytte QSOer for å oppnå flest mulig kontakter.

 

Hits: 894