After contest

Published: Thursday, 11 August 2016

After contest betyr ting du kan gjøre med loggen for å analysere til å planlegge neste contest og for å se hvordan contesten har gått. Her kan det være en fordel å bruke SH5 programmet til å analysere åpninger og eventuelle feil i loggen.

NB! Det er ikke lov å endre cabrillo fila, derfor har man satt ned leveringstiden for loggen og ber om at den blir sendt inn fortest mulig til arrangøren! 


After contest means things you can do with the log to analyze and plan the next contest, also to check how the contest went. It can be a good idea to use the software SH5 to analyze openings and to see any faults in the log.

NB! Its nnot allowed to change the cabrillo file, therefor it have been changed the delivery time for the log and to send it to the committee as fast as possible.

Subcategories