Precontest

Published: Thursday, 11 August 2016

Precontest betyr før contesten starter, her kan man gjør viktige ting som å planlegge hvordan hele konkurransen skal gå med tanke strategi og tilgjenglige antenner, radio og så videre.

Precontest means before the contest starts, you can do important things as plan how the contest will go with thougths about strategy and available antennas, radioes and further on

Precontest chart

Published: Thursday, 11 August 2016

Å lage precontest chart ved hjelp av W6EL prop eller VOAcap kan gjøre så du ikke går glipp av noen åpninger der du kan få noen viktige multiplayere osv.

To made a precontest chart with help of W6EL prop or VOAcap can make you to not loose some nice openings to catch some important multiplayers.

Read more: Precontest chart

Contest strategi før- og under contesten!

Published: Thursday, 11 August 2016

Contest strategi før- og under contesten!

Å konkurrere fra Norge er ikke lett, men man kan gjøre noen grep.

Read more: Contest strategi før- og under contesten!

Single Operatør

Published: Thursday, 01 November 2018

Single Operatør

Read more: Single Operatør

Multi single

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi-single // Multi One

Read more: Multi single

Multi 2 / Multi two

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi 2 / Multi two

Read more: Multi 2 / Multi two

Multi Unlimited / Multi-Multi

Published: Thursday, 01 November 2018

Multi-multi // Multi Unlimited

Read more: Multi Unlimited / Multi-Multi

Single Operatør Assisted

Published: Thursday, 01 November 2018

Single Operatør

Read more: Single Operatør Assisted

Assisted

Published: Thursday, 11 August 2016

Assisted betyr at du opererer med hjelpemidler som for eksempel: hjelp til logging hvis du er blind, hjelpemidler som dxcluster, reversebeacon, mottar støtte fra andre om propagasjon via 2m QSO om åpninger etc.

Assisted means that you operating with aid as for example: help to log if you are blind, other support is dxcluster, reversebeacon, getting support from other person about propagation via 2m QSO about openings etc. 

Non-Assisted

Published: Sunday, 30 October 2016

non Assisted means- NO use of any QSO finding assistance

Read more: Non-Assisted

During contest

Published: Thursday, 11 August 2016

During contest betyr mens du konkurrerer så må du følge reglene til contesten ut ifra hvilken klasse du opererer i, enten enkel operatør eller multi operatør.

During contest means while you are middle of the competition and you have to follow the rules and guidelines of the category you are operating into, either single or multi operator.

After contest

Published: Thursday, 11 August 2016

After contest betyr ting du kan gjøre med loggen for å analysere til å planlegge neste contest og for å se hvordan contesten har gått. Her kan det være en fordel å bruke SH5 programmet til å analysere åpninger og eventuelle feil i loggen.

NB! Det er ikke lov å endre cabrillo fila, derfor har man satt ned leveringstiden for loggen og ber om at den blir sendt inn fortest mulig til arrangøren! 


After contest means things you can do with the log to analyze and plan the next contest, also to check how the contest went. It can be a good idea to use the software SH5 to analyze openings and to see any faults in the log.

NB! Its nnot allowed to change the cabrillo file, therefor it have been changed the delivery time for the log and to send it to the committee as fast as possible.

CQ WW SSB onlinescoring

Published: Friday, 09 November 2018

Kjører du assisted i CQ WW ? Delta med onlinescoring i 2019

Read more: CQ WW SSB onlinescoring

Online scoring tools

Published: Thursday, 11 August 2016

Online scoring tools betyr at du bruker et lokalt program på din pc som tar data fra ditt loggprogram og sender til en server, eller at denne funksjonen er innebygget i ditt loggprogram.

Read more: Online scoring tools

Online score NRRL Telefonitest

Published: Wednesday, 17 November 2021

Last opp score her fra Loggprogrammet ditt!

 

Read more: Online score NRRL Telefonitest

Reverse beacon

Published: Sunday, 30 October 2016

Reversebeacon Network

Read more: Reverse beacon

CW Software, contest, Practice

Published: Sunday, 30 October 2016

CW Software, contest, Practice

Read more: CW Software, contest, Practice

Tren pileup til SAC SSB & CQ WW SSB!

Published: Tuesday, 10 October 2017

Finn headset, penn og papir! Prøv å noter ned så mange kalleisignal som mulig! God trening

Read more: Tren pileup til SAC SSB & CQ WW SSB!

Tren pileup til CQ WW WPX SSB

Published: Tuesday, 10 October 2017

Finn headsettet, penn og papir eller logg direkte i pc loggen! Prøv å logge eller skrive ned så mange kalleisignal som mulig! God trening 

Read more: Tren pileup til CQ WW WPX SSB

Tren pileup til CQ WW WPX SSB 2022

Published: Tuesday, 10 October 2017

Vi Minner om CQ WW WPX SSB Contest 26-27

Finn headsettet, penn og papir eller logg direkte i pc loggen! Prøv å logge eller skrive ned så mange kalleisignal som mulig! God trening 

Read more: Tren pileup til CQ WW WPX SSB 2022

SSB PILE UP Trainer @ Soundcloud

Published: Wednesday, 12 October 2016

SSB pileup trainer? Skulle du ønske å trene på SSB pile up for å øve deg?

Read more: SSB PILE UP Trainer @ Soundcloud

Morse Runner simulator i DX LOG

Published: Wednesday, 15 February 2017

Morse trening simulator. Morse Runner er integrert i DXLog.net og kjøres usynlig. Alle DXLog.net funksjoner virker som vanlig, inkludert forskjellige scenarioer og lyd switching. For nybegynnere kan man kjøre en radio SO1R. SO2R med 2 VFO er for viderekommende.

Read more: Morse Runner simulator i DX LOG

CW Contest / Pileup Simulator

Published: Sunday, 30 October 2016

A few logging softwares now provide real cw or ssb contest simulation, or you can use such as pileup simulation software as standalone.

Noen logg programmer kan nå tilby cw eller ssb contest simulering, eller du kan bruke pileup simulering som eget programvare.

Read more: CW Contest / Pileup Simulator

Softwares & practice

Published: Sunday, 30 October 2016

CW Software, contest, Practice

Read more: Softwares & practice

Lær morse "CW" continuous waves

Published: Wednesday, 12 October 2016

Det finnes mange forskjellige treningsprogram for å lære telegrafi, altså CW = continuous waves

Read more: Lær morse "CW" continuous waves

CW kurs

Published: Sunday, 08 April 2018

CW kurs for nybegynnere og viderekommende.

Read more: CW kurs

Hvordan lære CW kjapt ?

Published: Sunday, 08 April 2018

Hvordan lære CW kjapt ?

Read more: Hvordan lære CW kjapt ?

Oversikt over bokstaver, tegn og tall

Published: Sunday, 08 April 2018

  Oversikt over bokstaver, tegn og tall

Read more: Oversikt over bokstaver, tegn og tall

Gruppe 1

Published: Sunday, 08 April 2018

CW KURS gruppe 1

Read more: Gruppe 1

Gruppe 2

Published: Sunday, 08 April 2018

CW KURS gruppe 2

Read more: Gruppe 2

Gruppe 3

Published: Sunday, 08 April 2018

CW KURS gruppe 3

Read more: Gruppe 3

Gruppe 4

Published: Sunday, 08 April 2018

CW KURS gruppe 4

Read more: Gruppe 4

Gruppe 5

Published: Sunday, 08 April 2018

CW KURS gruppe 5

Read more: Gruppe 5

Hvordan lære CW kjapt ?

Published: Sunday, 08 April 2018

Hvordan lære CW kjapt ?

Read more: Hvordan lære CW kjapt ?

Subcategories