nrrlcontest.no er tatt ned

På grunn av uforutsette hendelser har NRRL blitt nødt til å ta ned nrrlcontest.no. I den forbindelse utvides fristen for innsendelse av logger fra årets Field Day til 9. oktober 2022.

Logger sendes inn via https://log.nrrlcontest.no

Samleark sendes til nrrl@nrrl.no

Det jobbes med å overføre relevant innhold til nrrl.no.


Klikk for å komme til nrrl.no