Fylkestest regler

Published: Saturday, 30 July 2016

Fylkestest regler

1. Formål.

 Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telegrafitest og for å gi trening i operasjonsteknikk og telegrafiprosedyre.

Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Man benytter eget kallesignal.

 

Read more: Fylkestest regler