Ny kallesignalserie til bruk for contest

Published: Tuesday, 16 January 2018


NRRLs kontor melder:

Som tidligere annonsert i bladet Amatørradio åpner nå NKOM opp for at lisensierte radioamatører med norsk kallesignal kan ta i bruk korte kallesignaler i LC-serien.
Kallesignalene vil bli i formatet 2x1, for eksempel LC1A, LC2B osv. Kallesignalene vil kun bli tillat brukt i norske og internasjonale contester og et evt. nytt kallesignal i LC-serien er ikke ment å erstatte et eksisterende kallesignal.
NRRL skal på vegne av NKOM administrere tildeling av kallesignaler fra den nye serien.

- Ved første tildeling vil 2x1-kallesignaler bli tildelt etter søknad, og ved loddtrekning der hvor flere ønsker samme kallesignal. Deretter legges resterende kallesignaler ut i NRRLs nettbutikk.

- Søknadsfrist til første tildeling settes til 1. mars 2018. Det planlegges at første tildeling og loddtrekning gjøres på Norsk Hammeeting på Letohallen i 2018.

- Alle 2x1 kallesignaler i LC-serien skal være tilgjengelige for alle kvalifiserte søkere og evt. tidligere midlertidig tildelte 2x1 kallesignaler i LC-serien kan ikke reserveres.

- Et 2x1-kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår, og kan fornyes.

- Et utgått eller tilbakelevert 2x1-kallesignal vil ha en karenstid på tre år.

- Ved tildeling vil det tilkomme et gebyr på kr. 1.000,- til både NKOM og NRRL. Ved fornying, kun til NRRL.

Ytterligere praktisk informasjon om hvordan det skal søkes vil komme på www.nrrl.no og via QST-LA.

Det er utarbeidet detaljerte retningslinjer og prosedyrebeskrivelser for tildeling og bruk av den nye kallesignalserien. Disse vil bli offentliggjort i Amatørradio nr. 6-2017, og på www.nrrl.no.
Følg med!

Hits: 100