Precontest

Published: Thursday, 11 August 2016

Precontest betyr før contesten starter, her kan man gjør viktige ting som å planlegge hvordan hele konkurransen skal gå med tanke strategi og tilgjenglige antenner, radio og så videre.

Precontest means before the contest starts, you can do important things as plan how the contest will go with thougths about strategy and available antennas, radioes and further on

Precontest chart

Published: Thursday, 11 August 2016

Å lage precontest chart ved hjelp av W6EL prop eller VOAcap kan gjøre så du ikke går glipp av noen åpninger der du kan få noen viktige multiplayere osv.

To made a precontest chart with help of W6EL prop or VOAcap can make you to not loose some nice openings to catch some important multiplayers.

Read more: Precontest chart

Contest strategi før- og under contesten!

Published: Thursday, 11 August 2016

Contest strategi før- og under contesten!

Å konkurrere fra Norge er ikke lett, men man kan gjøre noen grep.

Read more: Contest strategi før- og under contesten!

Assisted

Published: Thursday, 11 August 2016

Assisted betyr at du opererer med hjelpemidler som for eksempel: hjelp til logging hvis du er blind, hjelpemidler som dxcluster, reversebeacon, mottar støtte fra andre om propagasjon via 2m QSO om åpninger etc.

Assisted means that you operating with aid as for example: help to log if you are blind, other support is dxcluster, reversebeacon, getting support from other person about propagation via 2m QSO about openings etc. 

Non-Assisted

Published: Sunday, 30 October 2016

non Assisted means- NO use of any QSO finding assistance

Read more: Non-Assisted

During contest

Published: Thursday, 11 August 2016

During contest betyr mens du konkurrerer så må du følge reglene til contesten ut ifra hvilken klasse du opererer i, enten enkel operatør eller multi operatør.

During contest means while you are middle of the competition and you have to follow the rules and guidelines of the category you are operating into, either single or multi operator.

After contest

Published: Thursday, 11 August 2016

After contest betyr ting du kan gjøre med loggen for å analysere til å planlegge neste contest og for å se hvordan contesten har gått. Her kan det være en fordel å bruke SH5 programmet til å analysere åpninger og eventuelle feil i loggen.

NB! Det er ikke lov å endre cabrillo fila, derfor har man satt ned leveringstiden for loggen og ber om at den blir sendt inn fortest mulig til arrangøren! 


After contest means things you can do with the log to analyze and plan the next contest, also to check how the contest went. It can be a good idea to use the software SH5 to analyze openings and to see any faults in the log.

NB! Its nnot allowed to change the cabrillo file, therefor it have been changed the delivery time for the log and to send it to the committee as fast as possible.

Online scoring tools

Published: Thursday, 11 August 2016

Online scoring tools betyr at du bruker et lokalt program på din pc som tar data fra ditt loggprogram og sender til en server, eller at denne funksjonen er innebygget i ditt loggprogram.

Read more: Online scoring tools

Reverse beacon

Published: Sunday, 30 October 2016

Reversebeacon Network

Read more: Reverse beacon